16 травня 2023 року, 10:00

Чубинське, вул Погребняка, 1 , мала актова зала інституту

 

На засіданні разової спеціалізованої ради РСВР 001

Відбудеться прилюдний захист дисертації МІТІОГЛО Іллі Дмитровича

на тему: «Оцінювання і прогнозування молочної продуктивності корів з використанням генетичних маркерів»,

поданої на здобуття ступеня доктора філософії

з галузі знань 09 «Біологія»

та спеціальності 091 «Біологія»

Науковий керівник ­– доктор сільськогосподарських наук, професор ДЗІЦЮК Валентина Валентинівна, завідувачка відділу генетики і біотехнології тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.  Зубця НААН

Голова ради –  доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник СТАРОДУБ Любов Феофілівна, провідний науковий співробітник відділу генетики і біотехнології тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Рецензент – кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник МОХНАЧОВА Наталя Борисівна, провідний науковий співробітник відділу генетики і біотехнології тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН

Офіційний опонент – доктор сільськогосподарських наук, професор ДИМАНЬ Тетяна Миколаївна, проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності Білоцерківського національного аграрного університету

Офіційний опонент – доктор сільськогосподарських наук, професор СУПРОВИЧ Тетяна Михайлівна, завідувачка кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби  Національної поліції України Подільського державного університету

Офіційний опонент – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ГУЗЄВАТИЙ Олег Євгенович, провідний науковий співробітник Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства

 

Дисертація

КЕП здобувача, яким підписано дисертацію

Рецензія Мохначової Наталі Борисівни

КЕП рецензента, яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента Димань Тетяни Миколаївни

КЕП офіційного опонента, яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента Супрович Тетяни Михайлівни

КЕП офіційного опонента, яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента Гузєватого Олега Євгеновича

КЕП офіційного опонента, яким підписано відгук

Відеозапис захисту  

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії