Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

 

 Співробітники:

 

Гладій Михайло Васильович головний наук. співр.,  доктор економічних наук, професор,   академік НААН

                    

                    google academy

Кругляк Ольга Володимирівна   провідний наук. співр., кандидат екон. наук, ст. н. с.;

google academy

 irgtnaandpdg@ukr.net 

  

 

Мартинюк Ірина Сергіївна – науковий співробітник;

google academy

Чорноостровець Наталія Михайлівна – провідний економіст;

             
 

Кулакова Мар'яна Богданівна - провідний економіст.

             
              

 Наукові дослідження:

ПНД № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

Підпрограма 2 «Селекція, оцінка племінної цінності та стан біорозмаїття у тваринництві»

31.02.01.17.П «Дослідити організаційно-економічні засади забезпечення ефективного використання тварин молочних і молочно-м’ясних порід великої рогатої худоби» (№ держреєстрації 0121U108883) (2021-2023 рр.)

 ПНД 29. Розроблення інноваційних технологій виробництва, систем годівлі та методів селекції великої рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотарства (Скотарство)

Підпрограма 01. Методи селекційно-генетичного удосконалення тварин та системи моніторингу і оцінки генетичних ресурсів скотарства 

29.01.02.01.Ф «Розробити науково-методичні засади прибуткового використання генетичних ресурсів скотарства України в умовах євроінтеграції» (№ держреєстрації 0116U000523) (2016-2020 рр.)

 

Напрями наукової діяльності:

Øорганізаційно-економічні проблеми прибуткового використання генетичних ресурсів молочного скотарства України;

 Øметодичні підходи до економічної оцінки ведення галузі молочного скотарства;

Ø економічний і правовий механізм збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин.

 

Основні здобутки:

Ø сформовано інформаційно-аналітичну базу показників ведення галузі молочного скотарства сільськогосподарських формувань, зайнятих розведенням великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності, мережі Національної академії аграрних наук України за 2015-2020 роки;

Ø проведено порівняльний аналіз стану тваринництва в державних підприємствах дослідних господарствах мережі Національної академії аграрних наук України у 2021 році;

Ø визначено оптимальні параметри рівня вирощування молодняку великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності та ремонту стад, що забезпечують ефективність ведення галузі молочного скотарства;

Ø визначено основні складові в собівартості продукції молочного скотарства, що формують прибутковість шляхом уникнення необґрунтованих витрат,  класифікованих як непродуктивні витрати на утримання великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності;

Øпроведено економічну оцінку непродуктивних витрат на утримання великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності;

Ø визначено критерії конкурентоспроможності корів різних порід в умовах ринку;

Øпроведено економічну оцінку ефективності використання молочних стад із різним рівнем молочної продуктивності;

Ø визначено основні параметри господарськи корисних ознак, що забезпечують прибуткове використання генетичних ресурсів вітчизняних молочних порід худоби;

Ø обґрунтовано науково-методичні засади прибуткового використання генетичних ресурсів молочного скотарства України;

Øобґрунтовано рекомендоване до збереження нормативне поголів’я та науково обґрунтовані запаси глибоко заморожених гамет та ембріонів сільськогосподарських тварин локальних і зникаючих порід України;

Ø обґрунтовано методичний підхід та визначено розмір бюджетної дотації на збереження вітчизняних генофондових об’єктів insituта exsitu;

Øвизначено рекомендований обсяг державної фінансової підтримки для забезпечення ефективного функціонування системи збереження та раціонального використання біологічного різноманіття сільськогосподарських тварин України; 

Øрозроблено правовий механізм реалізації економічної відповідальності генофондових суб’єктів за нецільове використання бюджетних коштів фінансової підтримки. 

 

Об'єкт досліджень та впроваджені результати:

vстада великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід;

vгенофондові стада локальних та зникаючих порід великої рогатої худоби, свиней, овець, коней птиці; гамети та ембріони локальних і зникаючих порід великої рогатої худоби, свиней в кріоконсервованому вигляді;

vнаукові джерела та нормативно-правові документи з питань ведення галузі молочного скотарства, збереження локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин.

08.12.2021 Мережа Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України:

•Державне підприємство «Дослідне господарство «Нива»

•Державне підприємство «Дослідне господарство «Христинівське»

 

Комплексна програма впровадження інноваційних розробок у виробничих процесах дослідних господарств:

Øсистематичний моніторинг показників ефективності використання молочного стада;

Øпомісячний аналіз стану виробництва та реалізації продукції тваринництва;

Øкомплексний аналіз виробничо-господарської, фінансової діяльності та планових показників розвитку господарств.

Наукові розробки:

1. Методичні рекомендації з прибуткового використання генетичних ресурсів молочного скотарства України.

2. Система моніторингу раціонального використання виробничих і фінансових ресурсів та вдосконалення механізму формування оплати праці підприємств галузі молочного скотарства в умовах ринку.

3. Аналітична система оцінки виробничо-фінансової діяльності підприємств галузі молочного скотарства.

4. Критерії економічної оцінки непродуктивних витрат на утримання великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності.

5. Алгоритм запровадження геномної оцінки тварин у молочному скотарстві України.

6. Організаційно-економічні засади ефективного виробництва органічної продукції молочного скотарства в Україні.

7. Організаційні та фінансово-економічні складові відносин з лізингу племінних тварин.

8. Основні критерії відбору племінних тварин при придбанні їх за лізингом.

9. Організаційно-економічний та правовий механізм збереження і раціонального використання біологічного різноманіття сільськогосподарських тварин згідно вимог ФАО.

10. Наукове обґрунтування використання генетичних, селекційних, організаційно-економічних і правових форм, методів і заходів, спрямованих на забезпечення мінімальних витрат на консервацію племінних генетичних ресурсів при мінімальних їх втратах.

Основні публікації:

1. Гладій М. В., Єфіменко М. Я., Кругляк О. В., Шаран П. І., Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Порхун М. Г., Мітіогло Л. В., Передрій М. М. Науково-експериментальна база Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН в умовах ринкових відносин. Чубинське, 2017. 41 с.

2. Гладій М. В., Кругляк О. В., Порхун М. Г., Мартинюк І. С. Ефективність виробничої діяльності експериментальної бази Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН. Розведення і генетика тварин. Київ, 2017. Вип. 53. С. 100–106.

 3. Бащенко М. І., Гладій М. В., Мельник Ю. Ф., Єфіменко М. Я., Кругляк А. П., Полупан Ю. П., Вишневський Л. В., Бірюкова О. Д., Кругляк О. В., Кузебний С. В., Прийма С. В. Стан і перспективи розвитку молочного скотарства України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2017. Вип. 54. С. 6–14.

 4. Гладій М. В., Кругляк О. В., Мартинюк І. С. Критерії економічної оцінки непродуктивних витрат на утримання великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності. Розведення і генетика тварин. Київ, 2017. Вип. 54. С. 14–19.

 5. Гладій М. В., Полупан Ю. П., Басовський Д. М., Вишневський Л. В., Ковтун С. І., Сидоренко О. В., Подоба Б. Є., Бірюкова О. Д., Рєзникова Н. Л., Войтенко С. Л., Джус П. П., Кузебний С. В., Шаран П. І., Кругляк О. В., Кругляк А. П., Мільченко Ю. В., Прийма С. В., Резнікова Ю. М., Мартинюк І. С., Бащенко М. І., Жукорський О. М., Костенко О. І., Кваша М. М., Романова О. В., Вдовиченко Ю. В., Денисюк О. В., Козирь В. С., Катеринич О. О. Програма збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні на 2017–2025 роки. Суми, 2018. 84 с.

6. Кругляк О. В., Гладій М. В., Шаран П. І., Полупан Ю. П., Порхун М. Г., Мартинюк І. С. Обґрунтування організаційно-економічного та правового механізму збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні. Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи удосконалення і збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин / М. В. Гладій, М. І. Бащенко, Ю. П. Полупан та ін. ; за ред. : М. В. Гладія і Ю. П. Полупана ; ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН. Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2018. С. 67–90.

7. Гладій М. В., Єфіменко М. Я., Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Кузебний С. В., Бірюкова О. Д., Кругляк О. В., Мітіогло Л. В., Передрій М. М. Система забезпечення прибуткового племінного молочного скотарства. Аграрна наука – виробництву. Київ : Аграрна наука, 2018. № 1 (83). С. 22.

8. Кругляк О. В. Генетичні ресурси молочного скотарства України. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 33–39.

9. Кругляк О. В., Мартынюк И. С., Семчак В. Н. Повышение эффективности управления затратами в молочном скотоводстве. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. Горки : БГСХА, 2018. Вып. 21, ч. 2. С. 371–377.

10. Кулакова М. Б. Виробництва молока в Україні: порівняльний аналіз. Розведення і генетика тварин. Київ, 2018. Вип. 55. С. 9196.

11. Kruglyak O. Currentstateofdairycattle-breedinginUkraine. Imperativesofcivilsocietydevelopmentinpromotingnational competitiveness: рroceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference (December 13-14, 2018). Batumi, GEORGIA, 2018. Vol. 1. P. 4445.

12. Кругляк О. В. Перспективи розвитку галузі молочного скотарства України в умовах органічного виробництва. Розведення і генетика тварин. Київ, 2018. Вип. 56. С. 149–156.

13. Кругляк О. В. Организационно-экономические направления увеличения производства молока в племенных хозяйствах Украины. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. Горки : БГСХА, 2019. Вып. 22, ч. 2. С. 167–175.

14. Kruglyak O. V., Chornoostrovets N. M., Kulakova M. B.,Martynyuk I. S.DevelopmentofgeneticresourcesofdairycattlebreedinginUkraine. Розведення і генетика тварин. Київ, 2020. Вип. 60. С. 47–91.

15. Гладій М. В., Кругляк О. В., Мартинюк І. С., Порхун М. Г., Чорноостровець Н. М., Кулакова М. Б. Методичні рекомендації з прибуткового використання генетичних ресурсів молочного скотарства України. Чубинське, 2020. 16 с.

16. Кругляк А. П., Кругляк О. В., Кругляк Т. О. Особливості прояву господарськи корисних ознак тварин різних генотипів голштинської породи в Україні. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 62. С. 37–48.

17. Кулакова М. Б., Полупан Ю. П. Зв’язок племінної цінності бугаїв з продуктивністю їхніх матерів та племінною цінністю батьків. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 62. С. 49–58.

18. Гладій М. В., Порхун М. Г., Кругляк О. В., Мартинюк І. С., Чорноостровець Н. М., Кулакова М. Б. Економічні засади прибуткового використання генетичних ресурсів молочного скотарства України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 62. С. 31–36.