bazyshyna

Завідувач лабораторії 

       Базишина Ірина Василівна – кандидат сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник;

       

       google academy

              Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

    

 

 

Співробітники:

Рєзникова Наталія Леонтіївна – провідний науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук;

  

google academy  

   Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Почукалін Антон Євгенійович – старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук;

google academy   

   Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Михайленко Ніна Григорівна – провідний зоотехнік;

Ніколаєнко Ольга Михайлівна – лаборант.

Наукові дослідження

   ПНД № 29 “Скотарство”

29.01.01.01.Ф. “Дослідити біологічні закономірності співвідносної мінливості та генетичної детермінації ознак продуктивності, типу екстер’єру, фертильності, тривалості та ефективності довічного використання худоби молочних порід України”, ДР № 0116U000522 (2016-2020 рр.)

  ПНД № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття»(«Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

31.02.01.02.Ф «Дослідити особливості формування продуктивних ознак у тварин української червоної молочної породи за чистопородного розведення і схрещування», ДР № 0121U107834 (2021-2025 рр.)

 Напрями наукової діяльності

• Визначення стратегії селекційного поліпшення та порідного удосконалення молочної худоби степової зони України.

•  Розробка і впровадження перспективних програм селекції червоної молочної худоби, планів і програм селекції в окремих племінних і базових господарствах.

• Складання плану індивідуального підбору бугаїв до маточного поголів’я стада. Рекомендації по забезпеченню спермою кращих бугаїв голштинської та вітчизняних молочних порід. 

•  Аналіз селекційно-генетичної ситуації в стаді та надання наукових консультацій з питань змін до бонітування, оцінки екстер’єру, первинного обліку, інших питань селекції молочної худоби.

•  Експертна оцінка екстер’єру корів-первісток. Оцінка екстер’єру корів як окомірно (лінійна оцінка за 10-ма ознаками за типом будови тіла за шкалою бонітування у нашій модифікації [Полупан, Ю. П. Удосконалення методики бонітування корів молочних порід за екстер’єром // Ю. П. Полупан // Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : мат-ли науково-теоретичної конф., присв. пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката. – К. : Аграрна наука, 2010. – С. 95–98.], так і взяттям 10 основних промірів у корів-первісток.

•  Формування і удосконалення генеалогічної структури. Виведення нових ліній, споріднених груп і родин.

•   Удосконалення порідної технології використання молочної худоби у степовій зоні України.

 Основні здобутки

• Сформовано та доповнено базу даних за результатами оцінки молочної продуктивності, екстер’єру, фертильності, тривалості та ефективності довічного використання тварин вітчизняних молочних порід великої рогатої худоби.

• Розроблено параметри моделювання селекційної ситуації в популяціях молочних і комбінованих порід великої рогатої худоби.

• Обгрунтовано методологію оцінки закономірностей співвідносної мінливості ознак продуктивності та типу екстер’єру.

• Розроблено шляхи удосконалення внутрішньопорідної структури молочних порід великої рогатої худоби.

• Визначено популяційно-генетичні параметри в стадах молочних порід за ознаками продуктивності, тривалості використання, відтворювальної здатності.

Об'єкт досліджень

18.11.2021.418.11.2021.3

18.11.2021.1

18.11.2021.2

 

Основні публікації 

1. Програма селекції української червоної молочної породи великої рогатої худоби на 2014–2023 роки / загальна редакція Ю. П. Полупана, І. В. Базишиної, Чубинське, 2015. 67 с.

2. Полупан Ю. П., Базишина І. В., Коваль Т. П., Почукалін А. Є., Безрутченко І. М. Українська червона молочна. Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи удосконалення і збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин : монографія / за ред. М. В. Гладія і Ю. П. Полупана. Полтава, 2018.  С. 268–290. 

3. Полупан Ю. П., Коваль Т. П., Сіряк В. А. Оцінка конституціональних особливостей худоби  за інтенсивністю формування живої маси. Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи удосконалення і збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин : монографія / за ред. М. В. Гладія і Ю. П. Полупана. Полтава, 2018. С. 427–444.

4 Полупан Ю. П., Хмельничий Л. М., Іляшенко Г. Д., Коваль Т. П., Олешко В. П. Морфологія і спадаємість вимя. Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи удосконалення і збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин : монографія / за ред. М. В. Гладія і Ю. П. Полупана. Полтава, 2018. С. 513–534.

5. Почукалін А. Є., Різун О. В., Прийма С. В. Оцінка первісток молочних порід України за основними селекційними ознаками. Інститут тваринництва, 2016. Вип. 116. С. 134–139.

6. Почукалін А. Є., Різун О. В., Прийма С. В. Моніторинг симентальської породи в Україні. Розведення і генетика тварин. 2017. Вип. 53. С. 179–184.

7. Почукалін А. Є., Прийма С. В., Різун О. В. Хронологія створення та удосконалення бурої карпатської породи великої рогатої худоби. Таврійський науковий вісник № 109. Ч. ІІ. 2019. С. 108–115 DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.109-2.17

8. Почукалін А. Є., Прийма С. В., Різун О. В. Діахронічний розвиток заводських ліній та споріднених груп бурої карпатської худоби за поколіннями. Розведення і генетика тварин. Київ, 2020. Вип. 59. С. 141–158 DOI: https://doi.org/10.31073/abg.59.16  

9. Rieznykova N. L., Slyvka I. M. Peculiarities of cheese manufactured from brown carpathian cattle milk. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 216–225 DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.25 .

10. Почукалін А. Є., Прийма С. В. Елемент селекції – державні книги племінних тварин в Україні за період 2002–2010 роки. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 107–118. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.12