Роз’яснення щодо застосування кваліфікованих електронних підписів при створенні разових рад

 

2023 рік

РСВР 001

Захист дисертації МІТІОГЛО Іллі Дмитровича 
на тему:
«Оцінювання і прогнозування молочної продуктивності корів з використанням генетичних маркерів»,

поданої на здобуття ступеня доктора філософії

з галузі знань 09 «Біологія»

та спеціальності 091 «Біологія»

(рішення Вченої ради Інституту від 27.02.2023 р. (протокол № 2)
та наказ директора Інституту № 12 від 14.03.2023 р.)

 

РСВР 002

Захист дисертації Рик Тетяни Миколаївни

на тему: «Особливості генетичної структури свиней різних  порід»,

поданої на здобуття ступеня доктора філософії

з галузі знань 09 «Біологія»

та спеціальності 091 «Біологія»

(рішення Вченої ради Інституту від 27.02.2023 р. (протокол № 2)
та наказ директора Інституту № 12 від 14.03.2023 р.)