olena

 

Завідувач відділу:

             Сидоренко Олена Василівна – кандидат с.-г. наук, ст. н. с.

 

 

             

              google academy

 

             

 

                Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Співробітники відділу:

 

Ільницька Тетяна Євгеніївна –  старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук

google academy

 

Король Петро Вікторовичнауковий співробітник

google academy

 

Бабуш Світлана Іванівна – провідний інженер-технолог

 

Наукові дослідження

 ПНД № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

1.31.02.03.01.Ф «Удосконалити методи збереження генетичного матеріалу різних видів сільськогосподарських тварин та створення електронного репозитарію генетичних ресурсів», ДР № 0121U108119 (2021–2025 рр.);

2. 31.02.02.01.П «Дослідження господарсько корисних ознак великої рогатої худоби української чорно- та червоно-рябих молочних порід за вбирного схрещування з голштинською»,  ДР № 0121U108120 (2021–2023 рр.);

3. 31.02.01.13.П «Обґрунтування методів розведення та обліку показників продуктивності худоби айрширської породи в умовах сучасної технології виробництва молока»,  ДР № 0121U108742 (2021–2023 рр.);

4. 31.02.03.09.П «Розроблення методики та селекційної програми реконструкції поліської популяції коней», ДР № 0121U108759 (2021–2023 рр.).

 

  Напрямки наукової діяльності:

Ø розроблення основних методологічних підходів до оцінювання і збереження біорізноманіття порід сільськогосподарських тварин України;

Øздійснення селекційно-генетичного моніторингу популяцій сільськогосподарських тварин в субʼєктах племінної справи у тваринництві та підконтрольних стадах;

Øформування інформаційних баз даних тварин для аналізу їх структури, господарськи корисних ознак, планування селекційно-племінної роботи та вирішення комплексу питань щодо їх збереження та використання;

Ø відбір генетичного матеріалу для формування та поповнення Банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН;

Ø зберігання генетичного матеріалу в банку генетичних ресурсів тварин для отримання можливості точного і повного відновлення популяції на випадок її втрати в майбутньому;

Ø розроблення методики та селекційної програми реконструкції поліської популяції коней;

Øреалізація Програми створення породної групи коней спортивного напряму використання.

 

 Основні здобутки:

  Øздійснено аналіз стану та проведено характеристику існуючого біорізноманіття основних вітчизняних, локальних та зникаючих порід сільськогосподарських тварин України. Встановлено найбільш уразливі популяції, які перебувають на межі зникнення.

Øоновлено базу даних порід сільськогосподарських тварин України в Європейській інформаційній системі біорізноманіття сільськогосподарських тварин (EFABIS). Проведено оцінку наявних запасів сперми та рівня інбридингу плідників локальних та зникаючих порід великої рогатої худоби.

Øрозроблено рекомендації щодо формування централізованої автоматизованої інформаційної системи у скотарстві (ЦАІС) як інформаційно-телекомунікаційної системи, склад, архітектуру та технології функціонування ЦАІС, джерела та рух інформації про тварин і суб’єктів, взаємодію ЦАІС з локальними автоматизованими системами.

Øздійснено опис і сформовані вимоги з реєстрації облікових показників по тваринах підконтрольних стад для забезпечення автоматизації процесів племінного обліку в стадах дослідних господарств в частині внесення первинних даних до СУМС Інтесел «Орсек» відповідно до вимог ICAR та ведення довідників автоматизованої системи.

Øрозроблено методичні рекомендації щодо проведення добору племінного матеріалу з метою отримання спеціалізованих селекційних груп коней різних напрямів робочої продуктивності (спортивні коні).

Øрозроблено систему моделювання селекційних процесів у конярстві.

 

alt

   Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 472-р Банк  генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

  

 Основним завданням фунціонування банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН є цілеспрямоване комплектування необхідним обсягом генетичного матеріалу (сперми, ооцитів, ембріонів, соматичних клітин тощо) визначених генофондових об’єктів та забезпечення його надійного довгострокового збереження.

 

 Принципи функціонування Банку генетичних ресурсів тварин

     Ø  Закладання генетичного матеріалу усіх видів сільськогосподарських тварин у вигляді статевих та соматичних клітин, ембріонів;

Ø  комплектування і використання генетичного матеріалу здійснюється за селекційно-генетичними програмами по видах і породах тварин;

Ø  генетичний матеріал Банку використовується безкоштовно відповідно до програм за рішенням вченої ради ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, в якому зазначаються підстави для виділення необхідної кількості генетичного матеріалу.

 

 

Об'єкт досліджень та впроваджені результати

 

 biloholova.ukr.poroda poliska.pop.koney  ukrayinska.chorno-ryaba

                 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Наукові розробки

naukovi.publikatsiyi.2020gen.res

kataloh.hen.resursy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні публікації

1.  Концепція створення автоматизованої інформаційної системи з моніторингу селекційних процесів у скотарстві (АІС «Реєстр племінних тварин») / М. В. Гладій / за заг. ред. Л. В. Вишневського. Чубинське, 2017. 30 с.

2.  Програма збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні на 2017–2025 роки / М. В. Гладій та ін. Суми, 2018. 84 с.

3. Сучасний стан і рекомендації з ведення племінної роботи з автохтонними породами тварин в Україні / О. В. Сидоренко та ін. / заг. ред. С. Л. Войтенко. Полтава: ПП Астрая, 2020. 45с.

4. Сидоренко О. В., Войтенко С. Л., Порхун М. Г. Результати оцінки великої рогатої худоби племінних стад дослідних господарств мережі НААН та рекомендації щодо ведення племінної справи у молочному скотарстві. Полтава : ПП Астрая, 2020. 38 с.

5. Оцінка господарськи корисних ознак великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід / О. В. Сидоренко та ін. Полтава: ПП "Астрая", 2021. 26 с.

 6. Вишневський Л. В., Порхун М. Г., Сидоренко О. В., Джус П. П. Банк генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М. В.Зубця НААН у системі збереження біорізноманіття тваринництва України. Розведення і генетика тварин. 2017. Вип. 53. С. 21–28.

  7. Ільницька Т. Є. Оцінка спортивної роботоздатності коней різних порід, які брали участь у змаганнях з подолання перешкод. Розведення і генетика тварин. 2018. Вип. 56. С. 17–24.

 8. Бондаренко О. В., Ільницька Т. Є. Оцінка жеребців-плідників спортивних порід на основі лінійного опису їх нащадків. Розведення і генетика тварин. 2019. Вип. 57. С. 51–59.

 9.Войтенко С. Л., Порхун М. Г., Сидоренко О. В., Ільницька Т. Є. Генетичні ресурси сільськогосподарських тварин України на початку третього тисячоліття. Розведення і генетика тварин. 2019. Вип. 58. С. 110–119.

10. Сидоренко О. В., Гузєєв Ю. В. Оцінка генетичної мінливості маточного поголів’я великої рогатої худоби сірої української породи за системами груп крові та мікросателітними локусами. Тваринництво та технології харчових продуктів 2019. Вип. 10. № 3. С. 57–62.

11. Бондаренко О. В., Ільницька Т. Є. Характеристика коней української спортивної групи, що створюється. Розведення і генетика тварин. 2020. Вип. 60. С. 31–39.

12.Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Молочна продуктивність худоби української чорно-рябої молочної породи у залежності від природно-кліматичної зони та окремих генетичних чинників. Науковий вісник "Асканія-Нова". 2020. Вип. 13. С. 148–163.

13. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Оцінка бугаїв голштинської породи за молочною продуктивністю їх дочок. Розведення і генетика тварин. 2020. Вип. 59. С. 26–34.

14.Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Вплив природно-кліматичної зони на продуктивність худоби української чорно-рябої молочної породи. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2020. Вип. № 2. C. 58-65.

15. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Продуктивність аутбредної на інбредної худоби білоголової української породи. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2020. Вип. 2 (41). С. 33–40.

16. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Створення інформаційної бази про кнурів миргородської породи, кріоконсервована сперма яких зберігається у банку генетичних ресурсів тварин. Вісник аграрної науки. 2020. Т. 98. № 6. С. 37–46.

17. Ільницька Т. Є., Сидоренко О. В., Ягусевич Ю. С., Лещенко Н. М. Поліський кінь: історія походження та сучасний стан. Розведення і генетика тварин. 2020. Вип. 59. С. 136–141.

18. Сидоренко О. В. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи залежно від генотипу. Розведення і генетика тварин. 2020. Вип. 60. С.71–77.

19. Войтенко С., Сидоренко О. Збереження генофонду та підвищення продуктивності худоби білоголової української породи. Вісник аграрної науки. 2021. Т. 99, № 2. С. 41–51.

20. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Білоголова українська порода за чистопородного розведення та схрещування. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2021. Вип. 1 (44). С. 55–62.

 

Патенти 

1.  Войтенко С. Л., Вишневський Л. В. Спосіб оцінювання генетичної ситуації в генофондових стадах локальних порід свиней за використання поліморфних систем груп крові : пат 117329 Україна. № u201613410; заявл. 27.12.2016; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12.

2.  Ковтун С. І., Войтенко С. Л., Щербак О. В., Сидоренко О. В., Порхун М. Г., Троцький П. А. Спосіб відбору кнурів для кріоконсервації їх сперми : пат.145566 Україна. № 202003693; заявл. 19.06.2020; опубл. 28.12.2020, Бюл. № 24. 4 с.

3.  Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Спосіб відбору та кріоконсервації сперми кнурів місцевих порід : пат. 145565 Україна. № 202003685; заявл. 19.06.2020; опубл. 28.12.2020, Бюл. № 24. 3 с.