16.02.2021 2

 

2022 рік

Монографії. Підручники

 1. Дзіцюк В. В., Братиця Х. Т., Гузєватий О. Є. Атлас хромосом сільськогосподарських та домашніх тварин. Київ : Аграрна наука, 2022. 128 с.
 2. Рубан С. Ю., Даншин В. О., Мітіогло Л. В., Литвиненко Т. В., Сидоренко О. В., Свириденко Н. П. Генетичні ресурси тваринництва : монографія. Київ : НУБіП України, 2022. 611 с.

 Наукові збірники

 1. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; С. І. Ковтун (відп. ред.). Київ, 2022. Вип. 63. 207 с.
 2. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; С. І. Ковтун (відп. ред.). Київ, 2022. Вип. 64. 228 с.

Матеріали конференцій

 1. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали ХХ Всеукр. наук. онлайн-конф. молодих учен. і асп. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. 52 с.

 Методичні рекомендації

 1. Дзіцюк В. В., Мохначова Н. Б., Добрянська М. Л. Виявлення молекулярно-генетичних маркерів тварин, асоційованих з гіпоалергенними властивостями молока : метод. рек. Чубинське, 2022. 28 с.
 2. Щербак О.В., Лизогуб О. Ю., Ковтун С. І., Троцький П. А. Оптимізація підготовки кріоконсервованих сперматозоїдів кнурів до штучного запліднення : метод. рек. Чубинське, 2022. 24 с.
 3. Ковтун С.І., Щербак О. В., Демчук С. Ю., Троцький П. А., Шарапа Г. С. Формування групи корів-донорів для трансплантації ембріонів : метод. рек. Чубинське, 2022. 27 с. 
 4. Полупан Ю. П., Базишина І. В., Рєзникова Н. Л., Почукалін А. Є., Прийма С. В. Моніторинг (оцінка) продуктивних ознак у тварин української червоної молочної породи за чистопорідного розведення і схрещування : науково-методичні рекомендації / за ред. Ю. П. Полупана, І. В. Базишиної. Чубинське, 2022. 24 с.
 5. Ільницька Т. Є., О. В. Сидоренко. Методичні рекомендації щодо оцінки та відбору коней поліської популяції. Чубинське : ІРГТ ім. М. В. Зубця НААН, 2022. 28 с.

 Рекомендації

 1. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Порхун М. Г., Ільницька Т. Є. Підвищення продуктивності худоби айрширської породи в умовах промислової технології виробництва молока : рекомендації / заг. ред. С. Л. Войтенко. Чубинське : ІРГТ імені М. В. Зубця, 2022. 36 с.
 2. Полупан ю. П., Базишина І. В., Рєзникова Н. Л., Почукалін А. Є., Прийма С. В. Моніторинг (оцінка) продуктивних ознак у тварин української червоної молочної породи за чистопорідного розведення і схрещування : науково-методичні рекомендації. Чубинське, 2022. 24 с.

 Програми

 1. Програма селекції голштинської породи великої рогатої худоби в Україні на 2023-2032 роки / Ю. П. Полупан, Н. Г. Черняк, О. Д. Бірюкова, Ю.Ф. Мельник, А. П. Кругляк, О. І. Костенко, Т. О. Кругляк, О. В. Кругляк, О. П. Гончарук, С. В. Прийма, Н. С. Черняк, С. В. Довгий / заг. ред Ю. П. Полупана, О. Д. Бірюкової. Чубинське, 2022. 76 с.

Нормативно-виробничі документи

 1. Полупан Ю. П., Гладій М. В., Прийма С. В., Германчук С. Г., Басовський Д. М., Сидоренко О. В., Романова О. В. Каталог бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я в 2022 році ; за ред. С. В. Прийми і Ю. П. Полупана. Київ, 2022. 446 с. URL: http://www.animalbreedingcenter.org.ua/catalog
 2. Гладій М. В., Прийма С. В., Полупан Ю. П., Джус П. П., Сидоренко О. В., Басовський Д. М., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Романова О. В. Каталог бугаїв м’ясних порід і типів для відтворення маточного поголів’я в 2022 році ; за ред. С. В. Прийми і Ю. П. Полупана. Київ, 2022. 31 с. http://www.animalbreedingcenter.org.ua/catalog
 3. Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2021 рік / О. В. Романова, С. В. Прийма, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2022. Т. 1 150 с. URL: http://animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr1_2021.pdf
 4. Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2021 рік. / О.В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2021 Т. 2. 192 с. URL: http://animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr2_2020.pdf

Статті в наукових журналах та збірниках

 1. ShcherbakO., LyzohubO., KovtunS. Viability of deconserved boar sperm during preparation for fertilization. Cryobiology. 2022. Vol. 109. P. 65. https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2022.11.208
 2. Shcherbak O., Lyzohub O., Kovtun S. P72 viability of deconserved boar sperm during preparation for fertilization. CRYO 2022. The 59-th Annual meeting of the society for CRYOBIOLOGY : Abstracts July 19-22, 2022. P. 159-160.
 3. Dzitsiuk V., Bratytsia H., Dyman Comparative analysis of karyotypes of Вovidae family from the evolutionary aspect. Agricultural Science and Practice. 2022. № 1. Р. 27-38. DOI: https://doi.org/10.15407/agrisp9.01.027
 4. Dzitsiuk V. V., Guzevatyi O. Ye., Bratytsia C. T. Хромосомний профіль свиней порід велика біла і ландрас. Наукові доповіді НУБіП України. 2022. № 6/100. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/16895
 5. Suprovych T. M., Suprovych M. P., Biriukova O. D., Trach V. V., Danchuk O. V., & Grafov A. V. BoLA-DRB3 gene as a marker of sensitivity of the white-headed Ukrainian cattle to mastitis. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. Vol. 10(1). Р. 3–10. https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/329
 6. Suprovych Tetiana M., Biriukova Olga D., Suprovych Mykola P., Chepurna Valentyna A., Karchevska Tetiana M., Kolodii Valentyna A., Lesniak Yuriy I.. Genetic specificity of the white-headed Ukrainian breed аccording to the BоLA-DRB3 gene. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2022. Т. 60, № 1. С. 69-78.
 • Siriak V., Polupan Yu., Stavetska R. Retrospective: Duration and efficiency of dairy cows productive lifespan depending on age at first calving and first lactation milk productivity. Agraarteadus | Journal of Agricultural Science. 2022. Vol. 33, no. 1. P. 146–153. https://dx.doi.org/10.15159/jas.22.14
 1. Mokhnachova N. B. Specific characteristics of the allelic profile of the genes that associated with the productivity of “Ukrainian” water buffaloes (bubalus bubalis). Forecasts and prospects of scientific discoveries in agricultural sciences and food : international scientific conference. Riga, the Republic of Latvia, August 30–31, 2022. Publishing House “Baltija Publishing”, Р. 88–91. doi.org/10.30525/978-9934-26-238-8-21
 2. Вінтонів О. А. Дослідження відтворної здатності кролематок. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 4-5. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 3. Вінтонів О. А., Гавриш О. М. Відтворювальна здатність самців кролів залежно від генотипових і паратипових чинників. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 147–153. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.13
 4. Войтенко С. Л. Продуктивність корів залежно від умов довкілля, генотипу та лінійної належності. Тваринництво степу України. 2022. Т. 1, № 1. С. 45-55. DOI: https://doi.org/10.31867/2786-6750.1.1.2022.45-55
 5. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Черняк Н. Г., Король П. В., Бабуш С. І. Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи різних генотипів в природно-кліматичних зонах України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 36–43. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.04
 6. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Вплив країни походження та інбридингу на продуктивність бугаїв основних комерційних порід України. Вісник аграрної науки. 2022. № 6. С. 38–47. DOI:https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202206 (журнал) DOI: https://doi.org/10.31 073/agrovisnyk202206-05 (стаття)
 7. Гладій М. В., Вдовиченко Ю. В., Ковтун С. І., Полупан Ю. П., Бородай І. С., Костенко О. І. Історичні складові формування наукового потенціалу Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (до 101-річчя організації зоотехнічного відділу Київської крайової сільськогосподарської дослідної станції). Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 5–19. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.01
 8. Гутей Г. М. Використання генетичних маркерів у вівчарстві. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 6-7. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 9. Джус П. П., Дєдова Л. О., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Марченко Н. І. Українська симентальська м'ясна порода великої рогатої худоби: ідея створення та аналіз формування. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 44–54. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.05
 10. Джус П. П. Інструкція з ведення племінного обліку в м'ясному скотарстві: зміни та доповнення. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 7-8. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 11. Дзіцюк В. В., Стародуб Л. Ф., Димань Т. М. Хромосомна нестабільність чистопородних і кросбредних корів молочного напряму продуктивності. Біологія тварин. Т. 24. № 4. С. 27-31.
 12. Іванова К. О. Оцінка розвитку живої маси телиць української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід у різні вікові періоди. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 8-9. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 13. Ільницька Т. Є., Сидоренко О. В. Особливості екстер'єру коней поліської популяції різного віку. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 173–178. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.16
 14. Ковтун С. І., Щербак О. В., Троцький П. А., Люта І. М. Репродуктивні біотехнології в тваринництві. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). Харків, С. 132-134.
 15. Ковтун С. І., Бородай І. С., Щербак О. В. Пам’яті Григорія Семеновича Шарапи (1933–2022) – визнаного українського вченого у галузі відтворення сільськогосподарських тварин. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 154–163. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.14
 16. Король П. В., Коновал О. М., Дорошенко М. С., Олійник Р. С. Оцінка яєчної продуктивності качок, отриманих після процедур трансгенезу. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 10-11. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 17. Кругляк Т. О., Кругляк П. А., Кругляк О. В., Кругляк А. П. Методи формування високопродуктивних родин при виведенні заводської лінії Лідера 1926780. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 55–62. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.06
 18. Кулакова М. Б. Співвідносна мінливість племінної цінності бугаїв за різними ознаками. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 11-15. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 19. Ладика В. І., Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М., Стародуб Л. Ф. Каріотипова мінливість корів української бурої молочної породи. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 110–117. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.09
 20. Лемешко Ю. О. Результативність синхронізації охоти та штучного осіменіння корів поліської м'ясної породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 15-16. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 21. Лизогуб О. Ю. Аналіз ефективності підготовки кріоконсервованих сперматозоїдів кнурів до запліднення. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 17-18. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 22. Лизогуб О., Щербак О. Вплив середовищ на життєздатність деконсервованих сперміїв кнура під час підготовки до запліднення. Біологія тварин.Львів, 2022. Т. 24. № 2. С. 47. https://doi.org/10.15407/animbiol24.02
 23. Магеровська О. М. Використання ISSR маркерів для аналізу тварин великої рогатої худоби. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 20-21. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 24. Мельник А. В. Екстер'єр гусей різних порід. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 22-24. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 25. Мельник В. В. Молочна продуктивність помісних козоматок-первісток різних поколінь, одержаних від одно- та багатоплідих окотів. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 25-27. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 26. Мітіогло І. Д. Генетична структура корів окремих порід за комплексом генотипів CSN3, BLG, GH та їх зв'язок із молочною продуктивністю. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 27-29. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 27. МохначоваН. Б. Генетична структура української популяції водяних буйволів за ISSR-PCR маркерами. Біологія тварин. 2022. Т. 24, № 1. С. 19-24. DOI: 10.15407/animbiol01.019. https://aminbiol.com.ua/images/Journal/2022/1/AB_2022_24_1_3_Mokhnachova.pdf
 28. МохначоваН. Б. Особливості генетичної структури буйволів BUBALUS BUBALIS BUBALIS за комплексними генотипами. Наукові доповіді НУБіП України. Київ, 2022. № 6/100. 
 29. Муженко А. В. Забійні якості, хімічний склад та калорійність м'яса раків різних видів. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 29-31. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 30. ОсипчукА. М. Формування продуктивності сої залежно від позакореневих підживлень в умовах Правобережного Лісостепу України. Endless Light in Science : международный научно-практический журнал. 2022. № 7 (1). Алматы, Казахстан. С. 8–12.
 31. Пасічняк Я. Я. Жива маса та екстер'єрні особливості кіз зааненської і альпійської порід. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 32-34. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 32. Петько М. С. Сила та прополісна продуктивність бджолосімей різних селекційних кросів карпатської породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 34-38. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 33. Пешук Л. В., Сімонова І. І., Вдовиченко Ю. В., Джус П. П., ДєдоваЛ. О. Аналіз якості охолодженої та замороженої яловичини. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 47–55. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.05
 34. Полупан Ю. П., Базишина І. В., Почукалін А. Є., Прийма С. В., Полупан Н. Л. Вплив року і сезону на молочну продуктивність корів. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 71–90. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.08
 35. Полупан Ю. П., Мельник Ю. Ф., Бірюкова О. Д., Прийма С. В., Мітіогло Л. В. Ріст, відтворювальна здатність і продуктивність корів різних порід, методів підбору і походження за батьком. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 91-119. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.09
 36. Полупан Ю. П., Безрутченко І. М. Співвідносна мінливість вітчизняної та зарубіжної оцінки племінної цінності бугаїв. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 56-68. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.06
 37. Прийма С. В. Визначення племінної цінності та препотентності бугаїв молочних порід. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 120-135. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.10
 38. Прийма С. В. Племінна цінність і препотентність бугаїв молочних порід. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 38-41. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 39. Почукалін А. Є. Стан тваринництва України: моніторинг за 2021 рік. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 69-83. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.07
 40. Почукалін А. Є., Прийма С. В. Селекційне надбання молочного скотарства України – українська білоголова порода. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 179-200. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.17
 41. Рак Р. В. Забійні якості бугайців різного віку поліської м'ясної породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 41-44. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 42. Рєзникова Н. Л. Поліська порода великої рогатої худоби. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 191-198. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.18
 43. Рєзникова Н. Л. Зниклі породи сільськогосподарських тварин України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 201-219. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.18
 44. Рубаненко Н. М. Сучасний стан розвитку козівництва в Європейських країнах. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 44-47. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 45. Федорович Є. І., Муженко А. В., Слюсар М. В. Ваговий ріст та збереженість поголів’я раків різних видів залежно від щільності їх посадки. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 136-141. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.11
 46. Черняк Н. Г., Гончарук О. П., Черняк Н. С. Вплив бугаїв-плідників на ознаки екстер′єру корів-первісток української чорно-рябої молочної породи у ДП ДГ«Шевченківське». Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 148-152. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.13
 47. Черняк Н. С., Черняк Н. Г., Гончарук О. П. Лінійна оцінка корів-первісток української чорно-рябої молочної породи у племзаводі "Шевченківське". Endless Light in Science : международный научно-практический журнал. № 7(1). Алматы, Казахстан. С. 4-7. 
 48. Шарапа Г. С., Бойко О. В., Демчук С. Ю. Репродуктивна здатність і продуктивність корів за три лактації залежно від віку запліднення телиць. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 185-190. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.17
 49. Щербак О. В., Ковтун С. І. Наукова діяльність кандидата сільськогосподарських наук Петра Анатолійовича Троцького (до 55-річчя від дня народження). Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 169-184. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.16

2021 рік

 

Монографії

1. Дзіцюк В. В., Типило Х. Т., Гузєватий О. Є. Цитогенетика сільськогосподарських і домашніх тварин : монографія. Київ : Аграрна наука, 2021. 128 с.

Наукові збірники

1.   Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; С. І. Ковтун (відп. ред.). Київ, 2021.  Вип. 61. 237 с.

 Біобібліографічні покажчики

1. Професор ПОДОБА Борис Євгенович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1964–2020 рр. / уклад. : В. І. Фасоля, Л. І. Остаповець, Н. М. Кузебна ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; наук. ред. Ю. П. Полупан ; авт. вступ. ст. М. В. Гладій. 3-тє вид., допов. Київ : Люксар, 2021. 106 с.

Матеріали конференцій

1. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали ХІХ Всеукр. наук. конф. молодих вчен. і асп. з міжнар. участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. 36 с.

 Рекомендації

1. Сидоренко О. В., Войтенко С. Л., Полупан Ю. П., Вишневський Л. В., Порхун М. Г., Прийма С. В., Ільницька Т. Є. Оцінка господарськи корисних ознак великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід : рекомендації / заг. ред. С. Л. Войтенко. Полтава : ПП"Астрая", 2021. 26 с.

Статті в наукових журналах та збірниках

1.  Chepiha A. M., Kostenko S. O., Doroshenko M. S., Konoval О. M., Lu L., Sydorenko O. V., Svyrydenko N. P., Dzhus P. P., Drahulian M. V. Assessment Ukrainian breeds ducks genetic diversity by microsatellite loci. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11 (6). Р. 105–112. URL: https://www.ujecology.com/articles/assessment-ukrainian-breeds-ducks-genetic-diversity-by-microsatellite-loci-83164.html

2.  Dzhus P., Sydorenko, O., Bindan, C. H. E. N., & Liumeng, L. I. Analysis of morphometric parameters duck eggs of local breed shaoxing. Agrofor international journal. 2021. V. 6 (1). P. 1418. URL: http://agrofor.ues.rs.ba/data/20210218-02_dzhus_et_al.pdf

3.Dzitsiuk V.V.,Typylo H.T., MitiohloI.D. Polymorphism of nucleolar organizer regions in different Ukrainian cattle breeds. Agricultural Science and Practice. 2021. Vol. 8. № 1. Р. 2936. URL: https://www.agrisp.com/pdf/2021_01_03.pdf

4. Dzitsiuk V., Typylo Kh. The role of chromosomal variability in the formation of the genetic structure of farm animals. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 31. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

5. Fedorovych V., Mazur N., Fedorovych Ye., Fyl S. Influence of genetic factors on productive longevity of dairy cattle. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 33. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

6. Fedorovych Ye., Fedorovych V., Mazur N., Orikhivskyi Т. Economically useful features of cows of different production types of Simmental breed. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 34–35. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

 7. Fedorovych Ye., Muzhenko A., Slusar N. Peculiarities of the molting process in crawfish of different species. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 36. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

 8. Hladii M., Polupan Yu., Kovtun S., Borodai I. Genesis of conceptual principles of preservation and rational use of farm animals. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 47. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

9. Кrugliak А. P., Кrugliak Т. О. Features of breeding value inheritance sires of holstein breed. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 64–72. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.08

 10. Kuziv M., Kuziv N., Fedorovych V. Development of dairy productivity of cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on different factors. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 67. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

 11. Lyuta I., Kovtun S., Cherbak О., Peredrii N., Lyzohub O. Results of research on group formation donor cows and embryos transplantation. Zhivotnovadni nauki (Bulgarian Journal of Animal Husbandry). 2021. Vol. 58. № 1. Р. 49–55. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/Results%20of%20research%20on%20group%20formation%20donor%20cows% 20and%20embryos%20transplantation%20(2).pdf

12. Makovska N., Biriukova O., Melnik Yu., Lesniak Yu. Regularities of correlation variability of non-specific resistance and growth intensity of calves. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine).  Р. 72. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

13. Mokhnachova N. B. Genotyping ofUkrainianwater buffaloes according β-CN (A2-MILK), CSN3 AND βlg GENES". Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2021. Т. 59. № 3. C. 361–365. URL: https://vestiagr.belnauka.by/jour

14. Mokhnachova N. B. Analysis of beta-casein gene (CSN2) in populations of gray Ukrainian breed of cattle. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. 2021. № 24 (1). С. 112121. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/analysis-of-beta-casein-gene-csn2-in-populations-of-gray-ukrainian-breed-of-cattle.pdf

15. Petko M., Fedorovych V. Selection features of Carpathian breed bees. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 90. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

 16. Rieznykova N. L., Slyvka I. M. Peculiarities of cheese manufactured from brown carpathian cattle milk. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 216–225. URL: DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.25

 17. Shcherbak O., Sidashova S., Popova I., Kovtun S. Analysis of the development of high-quality corpus luteum of the ovaries in recipient heifer. Journal of Animal Science. 2021. Vol. 99, Iss. Supplement 3. Р. 228. https://doi.org/10.1093/jas/skab235.416.

 18. Shcherbak O. V., Lyzohub O. Yu., Kovtun S. I. Interaction of ultra fine silica and cryopreserved rams sperm. The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2021 : аbstract Book of participants of the International research and practice conference, 25–28 August 2021, Lviv. Edited by Dr. Olena Fesenko. Kyiv : LLC «Computer-publishing, information center», 2021. Р. 527–528.

 19. Sidashova S., Shcherbak O., Kovtun S., Stahovskyy V., Stryzhak T. P.66 Formation of a cryobank of high producing cows’ embryos in the conditions of the industrial dairy complex. CRYO 2021. The 58-th Annual meeting of the society for CRYOBIOLOGY : Abstracts July 20-23, 2021. P. 116. URL: https://secureservercdn.net/192.169.223.13/k4v.824.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/07/CRYO2021_Abstracts.pdf

20. StarodubL. Features of the karyotype of the Ukrainian aboriginal Hutsul breed of horses. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2021. Т. 59. №2. C. 215–219.  https://doi.org/10.29235/1817-7204-2021-59-2-215-219

 21. Suprovych T., Suprovych M., Biriukova O. Genetic profiles of Ukrainian breeds of cattle by the BoLA-DRB3 gene. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 112. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

22. Suprovych T. M., Suprovych M. P., Mokhnachova N. B., Biriukova O. D. Genetic variability and biodiversity of Ukrainian Gray cattle by the BoLA-DRB3 gene. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021. Vol. 12(1). P. 33–41. DOI: https://doi.org/10.15421/022106

23. Sydorenko O., Voitenko S., Dzhus P. Population-genetic monitoring in the cattle biodiversity conservation system in situ. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 116. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

24. Typylo Kh., Mitioglo I., Dzitsiuk V. The Robertsonian translocation and its impact on cattle reproductivity. Wiadomosci Zootechniczne. R.LIX. 2021. Vol. 1-2. P. 12–20. URL: https://wz.izoo.krakow.pl/files/WZ_2021_1-2_art02.pdf

25. Voitenko S. Selection factors of improving Ayrshire cattle breed productivity. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 122. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

26. Бойко Е. В., Шарапа Г. С., Демчук С. Е. Показатели спермопродуктивности быков-производителей мясных пород. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 256–261. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

27. Войтенко С. Л., Сидоренко Е. В., Полупан Н. Л. Методы усовершен-ствования молочного скота аборигенных пород Украины. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. Горки : БГСХА, 2021. Вып. 24, ч. 2. С. 154–163.

 28. Войтенко С., Сидоренко О. Збереження генофонду та підвищення продуктивності худоби білоголової української породи. Вісник аграрної науки. 2021. № 2. С. 41–51. URL: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2021_02_06.pdf

29. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Білоголова українська порода за чистопородного розведення та схрещування. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2021. Вип. 1 (44). С. 55–62. DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.1.8

 30.Гладій М. В., Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Бородай І. С. Професор І. В. Смирнов (1911–1993) – організатор системи вищої фахової освіти та дослідної справи, фундатор теорії і методології репродуктивної біотехнології у тваринництві України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 5–16. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.01

 31. Гурський В. Г. Інкубаційні якості яєць та продуктивні показники бройлерів різних кросів. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 4-5. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

32. Дєдова Л. О. Динаміка живої маси телиць симентальської м’ясної породи, що створюється. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 90-річ. від дня народж. д-ра екон. наук, проф., акад. УААН Омельяненко Андрія Оксентійовича (м. Харків, 26–27 серп. 2021 р.) / Ін-т тваринництва НААН.  Харків, 2021.  С. 48–49.

33. Дєдова Л. О., Бащенко М. І., Вдовиченко Ю. В. Ріст та розвиток телиць створюваної симентальської м’ясної породи. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 49–56. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.06

 34. Джус П. П. Діджиталізація у м’ясному скотарстві як елемент забезпечення достовірності індивідуального обліку тварин. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 5-6. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

35. Джус П. П., Дєдова Л. О., Єжик Т. В., Вергелес О. П., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Марченко Н. І. Аналіз генеалогічних ліній у стаді великої рогатої худоби абердин-ангуської породи у ДСП «Головний селекційний центр України». Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 57–63. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.07

36. Джус П. П., Сидоренко О. В., Ільницька Т. Є. Функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу біологічного різноманіття сільськогосподарських тварин України. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 90-річ. від дня народж. д-ра екон. наук, проф., акад. УААН Омельяненко Андрія Оксентійовича (м. Харків, 26–27 серп. 2021 р.) / Інститут тваринництва НААН. Харків, 2021. С. 48–49.

37. Дзіцюк В. В., Мітіогло І. Д., Мохначова Н. Б., Добрянська М. Л. Молочна продуктивність корів-первісток з різними генотипами за геном гормону росту. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 119–125. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.13

 38. Желізняк І. М. Обумовленість селекційних ознак великої рогатої худоби технологією виробництва продукції. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 6-8. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

39. Ильницкая Т. Е., Ткачук В. П., Джус П. П. Прогнозирование спортивной работоспособности по линейным признакам экстерьера, движений, прыжка и темперамента спортивных лошадей. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 295–299. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

40. Ільницька Т. Є., Сидоренко О. В., Ягусевич Ю. С., Лещенко Н. М. Аборигенний поліський кінь. Актуальність відновлення популяції. АгроТерра. 2021. № 1(10). С. 61–64. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/Агротера%202021_compressed.pdf

41. Коваленко Г. С., Бирюкова О. Д., Гольоса Г. О., Гладий М. В. Критерии оценки коров-матерей быков в селекционных программах разных стран. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 337–343. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

42. Ковтун С. І. Досвід і перспективи використання ембріотрансплантації в Україні. АгроТерра. 2021. № 1 (10). С. 64–66. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/Агротера%202021_compressed.pdf

43. Король П. В., Коновал О. М., Lizhi Lu, Xingchen Bu, Xuetao Huang, Liumeng Li. Створення трансгенних химер качок за допомогою системи редагування геному crispr/cas9 методом мікроін'єкції.Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 8-9. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 44. Коскіна Ю. О., Шеховцова Я. С., Троцький П. А. Порівняльний аналіз морфологічного стану одержаних in vivo ембріонів від корів-донорів різних порід. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 162–169. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.18

45. Кругляк А. П., Кругляк Т. О. Видатний вчений – біолог світового рівня : до 110-річчя від дня народження доктора біологічних наук, професора колишньої Української сільськогосподарської академії Ігоря Васильовича Смирнова. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 17–24. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.02

46. Кругляк А. П., Кругляк Т. А. Характер и формы наследования племенной ценности быков голштинской породы. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie – 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 370–376. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

 47. Кузив М. И., Кузив Н. М., Федорович В. В. Зависимость молочной продуктивности коров украинской черно-пестрой молочной породы от их воспроизводительной способности. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie – 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 377–384. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

 48. Кулакова М. Б. Надійність геномного прогнозу племінної цінності бугаїв голштинської породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 9–11. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

49. Лизогуб О. Ю. Дослідження рівня фрагментації ДНК кріоконсервованих еякульованих сперматозоїдів кнурів. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 13-14. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

50. Лизогуб О. Ю. Оцінка життєздатності сперматозоїдів кнурів. Холод і біології та медицині – 2021 : матеріали 45-тої щорічної конференції молодих вчених / Ін-т проблем кріобіології та кріомедицини НАН. Харків, 2021. С. 23. URL: https://drive.google.com/file/d/1yh5J-wr02xj963WKVe3WZmcZiLzHvEBc/view

51. Магеровська О. М. Підбір та оцінка issr-маркерів для аналізу окремих популяцій великої рогатої худоби. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 137–145. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.15

52. Магеровська О. М. Використання міжмікросателітних маркерів для оцінки поліморфізму окремих популяцій великої рогатої худоби. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 16–17. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

53. Мельник А. В. Інкубаційні якості яєць гусей італійської білої породи та оброшинської сірої породної групи.Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 17-18. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 54. Мельник В. В. Екстер’єрні особливості кіз місцевої селекції та їх  помісних дочок, одержаних від схрещування з цапами альпійської породи.Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 18-19. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 55. Митиогло И. Д. Молочная продуктивность коров с разными генотипами по гену бета-лактоглобулина. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 426–430. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

 56. Мітіогло І. Д. Молочна продуктивність корів-первісток з різними  генотипами за геном гормону росту.Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 20-21. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 57.Мітіогло І. Д. Робертсонівська транслокація хромосом 1/29 у великої рогатої худоби. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 90-річ. від дня народження д-ра екон. наук, проф., акад. УААН Омельяненко Андрія Оксентійовича (м. Харків, 26–27 серп. 2021 р.) / Ін-т тваринництва НААН. Харків, 2021. С. 77-79.

 58.Мітіогло І. Д., Дзіцюк В. В., Мохначова Н. Б., Добрянська М. Л. Генетична структура корів української червоно-рябої молочної породи за комплексом генотипів GH, CSN3 та BLG. Вісник аграрної науки. 2021. № 4. С. 51–58. URL: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2021_04_07.pdf

59. Мохначева Н. Б. Анализ полиморфизма гена бета-казеина (CSN2) у аборигенных пород крупного рогатого скота Украины и буйволов (Bubalus bubalis). Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 431–437. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

 60. Мохначова Н. Б. Поліморфізм генів TG та GH у водяних буйволів (bubalus bubalis). Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 90-річ. від дня народження д-ра екон. наук, проф., акад. УААН Омельяненко Андрія Оксентійовича (м. Харків, 26–27 серп. 2021 р.) / Інститут тваринництва НААН. Харків, 2021. С. 79-81.

 61.Мохначова Н. Б. Поліморфізм генів Lep та Mstn у водяних буйволів (Bubalus bubalis). Актуальні проблеми сучасного тваринництва : з нагоди 90-річчя з дня заснування Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства та 150-річчя від дня народження академіка М.Ф.Іванова : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 27-28.10.2021, м. Асканія-Нова. С. 53-55. DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-53-55 

62.Муженко А. В. Дослідження відтворювальної здатності та інкубаційного періоду розвитку ікри самок австралійського червоноклешневого рака. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 21-22. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 63. Осипчук А. М. Позакореневе живлення сої Проблеми аграрного виробництва на сучасному етапі і шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. ювілейним датам від дня народження видатних вчених рослинників: 130-річчю від дня народж. д-ра біол. наук, проф. Льва Миколайовича Делоне; 120-річчю від дня народж. канд. с.-г. наук Софії Михайлівни Фріденталь (1-2 липня 2021 р.) / Ін-т рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН. Харків, 2021. С. 83–86. URL: https://yuriev.com.ua/assets/files/konferencii/tezi-dopovidej-2021.pdf

64.Осипчук А. Н. Соя – стратегическая культура современного земледелия. Endless Light in Science. 2021 : НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ : сб. материалов науч.-практ. конф. с междунар. участием (25-26 января 2021 г.). Алматы : Казахстан. С. 5057.

65. Пасічняк Я. Я. Проблеми та перспективи розвитку галузі козівництва в Україні.Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 23–25. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

66.  Пендюк А. Р. Молочна продуктивність корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи.Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 25-26. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

67. Петько М. С. Екстер’єрні особливості робочих бджіл різних селекційних кросів карпатської породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 26-28. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 68. Полупан Ю. П., Бірюкова О. Д. Борис Євгенович Подоба – визнаний авторитет у генетиці сільськогосподарських тварин. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 25–26. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.03

69. Полупан Ю. П., Ставецька Р. В., Сіряк В. А. Вплив генетичних чинників на тривалість та ефективність довічного використання молочних корів. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 90–106. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.11

70. Полупан Ю. П. Переднє слово. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали ХІХ Всеукраїнської наук. конф. молодих учених і аспірантів з міжнар. участю. Чубинське, 2021. С. 3. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 71. Полупан Ю. П., Прыйма С. В., Мельник Ю. Ф., Олешко В. П. Особенности роста молодняка джерсейской породы и её помесей. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 456–463. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

 72. Почукалин А. Е., Прыйма С. В. Селекционные индексы племенных быков в генеалогической структуре молочных пород Украины. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 470–473. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

73. Почукалин А. Е., Прыйма С. В., Кулакова М. Б., Ризун О. В. Современное состояние родственных групп красных пород скота молочного направления в Украине. Научное обеспечение животноводства Сибири : материалы V междунар. науч.-практ. конф., Красноярск 13-14 мая 2021. С. 260264. URL: http://niizh.krasn.ru/wp-content/uploads/2021/06/Сборник-материалов-конференции-КрасНИИЖ-13-14-мая-2021-г..pdf

 74. Почукалин А. Е., Прыйма С. В., Ризун О. В. Уровень основных селекционных признаков активной популяции украинского красного молочного скота. Научное обеспечение животноводства Сибири : материалы V междунар. науч.-практ. конф., Красноярск  13-14 мая 2021. С. 265267. URL: http://niizh.krasn.ru/wp-content/uploads/2021/06/Сборник-материалов-конференции-КрасНИИЖ-13-14-мая-2021-г..pdf

 75.  Почукалін А. Є., Прийма С. В. Елемент селекції – державні книги племінних тварин в Україні за період 2002–2010 роки. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 107–118. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.12

 76. Почукалін А. Є., Прийма С. В., Різун О. В. Параметри основних ознак продуктивності у заводських типах вітчизняних порід худоби України. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2021. Вип. 2 (45). С. 127–133. DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.2.19

77. Рак В. І.  Стан скотарства в Україні. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 28-30. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

78. Рик Т. M. Ендогенні ретровіруси PERV А / С у геномах свиней українських порід. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 90-річ. від дня народження д-ра екон. наук, проф., акад. УААН Омельяненко Андрія Оксентійовича (м. Харків, 26–27 серп. 2021 р.) / Інститут тваринництва НААН. Харків, 2021. С. 96–98.

79. Сидоренко Е. В., Войтенко С. Л. Продуктивность коров в зависимости от коэффициента инбридинга быков украинской черно-пестрой молочной породы, отцов потомства. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 498–502. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

80. Сиряк В. А., Полупан Ю. П., Ставецкая Р. В. Продолжительность и эффективность использования молочных коров в зависимости от интенсивности их роста. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 503–512. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

81. Стародуб Л. Ф., Рєзникова Н. Л., Височанський Й. С. Каріотипова мінливість корів бурої карпатської породи. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 226–231. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.26

82.Темех Н. Ю. Каріотипова мінливість корів української чорно-рябої молочної породи у різні періоди відтворення.Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 30-31. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 83.  Троцкий П. А., Щербак О. В., Ковтун С. И. Оптимизация наноматериалом среды культивирования in vitro ооцитов коров. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 543–547. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

84. Троцький П. А., Щербак О. В., Ковтун С. І. Застосування наноматеріалу для культивування in vitro ембріонів великої рогатої худоби. Фактори експериментальної еволюції організмів. Київ : Логос, 2021. Т. 28. С. 112–116. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v28.1385

85.  Федорович Е. И., Федорович В. В., Мазур Н. П., Боднар П. В., Филь С. И. Формирование молочной продуктивности коров в зависимости от условной доли влияния голштинов. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 776–780. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

86.  Хвостик В. П. Спадковий тягар у м'ясо-яєчних курей різного походження. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 155–161. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.17

87.  Цупер-Король В., Джус П. Основи ефективності виробництва племінних генетичних ресурсів волинської м’ясної породи. ЗбірникнауковихпрацьΛΌГOΣ. 2021. Вип. 1 : International Scientific and Practical Conference “Scientific Practice: Classical Research Method, Boston, USA, 26 лютого 2021 року. С. 154–156. DOI: https://doi.org/10.36074/logos-26.02.2021.v1.47.

 88. Шарапа Г. С., Демчук С. Ю., Бойко О. В. Відтворювальна здатність і продуктивність корів залежно від віку запліднення телиць. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 207–215. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.24

 89.  Шарапа Г. С., Демчук С. Ю., Бойко О. В. Молочна продуктивність та репродуктивна функція корів залежно від віку першого осіменіння. АгроТерра. 2021. № 1 (10). С. 73–81. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/Агротера%202021_compressed.pdf

90. Шарапа Г. С., Демчук С. Е., Бойко Е. В. Воспроизводительная способность и продуктивность коров в зависимости от возраста осеменения телок. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 584–590. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

91.  Шельов А., Копилов К., Крамаренко С., Крамаренко О. Алельний поліморфізм мікросателітних локусів днк трьох порід Виду canis familiaris. Аграрний вісник Причорномор'я. 2021. Вип. 98. С. 18–25. DOI: 10.37000/abbsl.2021.98.04

92.Юрковська С. П. Особливості селекційно-племінної роботи в умовах ТОВ «АФ «Соняшник».Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 31-32. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf