Навчальні дисципліни 2021 року набору

Методика досліджень 

та організація підготовки дисертаційної роботи

2021 року набору в аспірантуру 

Анотація 

Робоча програма 

Фізіологічні основи біотехнології  відтворення тварин

2021 року набору в аспірантуру  

Анотація

Робоча програма  

Комп′ютерна обробка інформації 

2021 року набору в аспірантуру 

Анотація

Робоча програма

Математичне моделювання та планування експерименту 

2021 року набору в аспірантуру

Анотація

Робоча програма

Сучасні технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

2021 року набору в аспірантуру Анотація

Робоча програма

Вибіркові компоненти для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  2021 року набору в аспірантуру  

Методологічні основи клітинної та генної інженерії у тваринництві

Блок 1 

Анотація

   Робоча програма 

Великомасштабна селекція у тваринництві

Блок 2

Анотація

Робоча програма

 Організація племінної справи у тваринництві

Блок 3

Анотація

Робоча програма

Молекулярно-генетичні технології в тваринництві

Блок 4 

Анотація

Робоча програма

Генна інженерія

Блок 1  Анотація

Клітинна інженерія

Блок 1 Анотація

Селекція сільськогосподарських тварин

Блок 2 Анотація
Популяційно-генетичні основи селекції Блок 2 Анотація
 Управління стадом Блок 3  Анотація
Тваринництво на племінній основі Блок 3  Анотація
Молекулярна генетика Блок 4  Анотація
Основи генетики Блок 4 Анотація

Робоча програма по 204 спеціальності для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 2021 року набору в аспірантуру 

 

Обов‘язкові навчальні дисципліни  загальної підготовки 

 

Педагогіка вищої школи  

Педагогічна (асистентська) практика

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Філософія

Розпорядження про затвердження персонального складу груп для вивчення вибіркових дисциплін