• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.JPG
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.png
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg

  Інститут є головною установою з виконання науково-технічної програми НААН № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»), в рамках якої він координує наукові дослідження з питань генетики, селекції та збереження генофонду сiльськогосподарських тварин 17 установ НААН.

  При Інституті створено Банк генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин, який віднесено до наукових об’єктів, що становлять національне надбання (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року, № 472-р.). У Банку зберігається генетичний матеріал порід великої рогатої худоби, свиней, коней, овець, кіз, птиці, звірів, риби, бджіл, шовкопряду. Інституту розведення і генетики тварин НААН імені М.В.Зубця НААН присвоєно статуси селекційного центру із скотарства, лабораторії генетичного контролю і лабораторії з оцінки якості молока, інститут ліцензований на провадження господарської діяльності з проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин великої рогатої худоби, коней, свиней, овець і зі зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів – сперми, ембріонів та яйцеклітин великої рогатої худоби, свиней, коней, овець, кіз, птиці, звірів, риби, бджіл, шовкопряду.

  Відповідно до завдань, поставлених перед інститутом, побудована його структура. Всього у 9 наукових підрозділах інституту працює 57 наукових співробітників, у тому числi 13 докторiв i 31 кандидат наук. Інститут видає мiжвiдомчий тематичний науковий збiрник "Розведення i генетика тварин". У світ вже вийшло 62 збірника. При інституті працюють аспірантура і докторантура з двох спецiальностей: 204 Технологiя виробництва і переробки продукції тваринництва та 091 Бiологiя.

  В iнститутi сформувалися i активно розвиваються наукові школи: з селекцiї м’ясних порiд – М.В.Зубця, академіка НААН, доктора сiльськогосподарських наук, професора; селекцiї і біотехнології у тваринництві – В.П.Бурката, академіка НААН, доктора сiльськогосподарських наук, професора; селекцiї молочних порiд – М.Я.Єфiменка, члена-кореспондента НААН, доктора сiльськогосподарських наук, професора; селекції i відтворення сільськогосподарських тварин – Й.З.Сiрацького, доктора сiльськогосподарських наук, професора. При iнститутi дiє спецiалiзована вчена рада по захисту кандидатських i докторських дисертацiй зi спецiальностей розведення та селекція тварин і генетика. За час роботи у вченій раді проведено захист  222 дисертаційних робіт, з яких 58 докторських та 164 кандидатських дисертацій.

  Інститут тісно співпрацює з Департаментом аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України, Управліннями агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій. Інститут має науково-технічні зв’язки та проводить спiльнi наукові дослідження з аналогiчними установами Болгарії, Молдови, Польщi, Канади, Білорусії, Казахстану та інших країн. Запрошуємо до співпраці! 

 

 

Додаткова інформація