23 травня 2023 року у спеціалізованій вченій раді Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН відбувся захист дисертації Тетяни РИК на тему «Особливості генетичної структури свиней різних порід», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальність 091 «Біологія». Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Валентина ДЗІЦЮК.

   Дуже приємно, що це вже другий захист дисертації в спеціалізованій вченій раді Інституту за спеціальністю «Біологія» в поточному році та місяці.

    Аспірантка за результатами власних наукових досліджень довела, що найперспективнішими тваринами, які придатні для біомедичних цілей, слід вважати свиней української м’ясної породи, у яких виявлено найбільшу кількість особин, вільних від ретровірусів PERV-C і PERV-А, які стресостійкі  та мають найбільшу кількість тварин з генотипами А-/- та Еbdgkmp/ bdgkmp, що відповідають системи груп крові АВО людини.

   За результатами прилюдного захисту дисертації,  спеціалізована вчена рада РСВР 002 Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН одноголосно прийняла рішення щодо  присудження Рик Тетяні Миколаївні ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія»  спеціальності 091 «Біологія».

   Вітаємо здобувачку вищої освіти Рик Тетяну Миколаївну та наукового керівника Дзіцюк Валентину Валентинівну з успішним захистом дисертації.