Співробітники Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, а також молоді вчені та здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії 5 квітня 2023 року взяли участь в роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку природничої освіти», яку проводила кафедра біології, методології та методики навчання факультету гуманітарно-природничої освіти та соціальних технологій Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

      З актуальною доповіддю щодо сучасних досягнень у галузі біотехнології тварин і людини виступили перша заступниця директора з наукової роботи Світлана Ковтун, завідувачка лабораторії відтворення тварин Оксана Щербак, здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії Оксана Лизогуб, а також асистентка кафедри біотехнології та біоінженерії Ірина Люта (Миколаївський національний аграрний університет). Аспіранти та молоді вчені Інституту були дотичні до розгляду проблем дослідження об’єктів, процесів і явищ живої природи в історичному та прикладному аспектах.

     Конференція була надзвичайно актуальною та важливою не лише для висвітлення досягнень вітчизняних науковців та апробації результатів наукових досліджень аспірантів, але й для вдосконалення системи підготовки майбутніх здобувачів вищої освіти в аспірантурі Інституту. Варто зауважити, що подібний захід слугує результатом тісної співпраці Інституту та Університету щодо проведення спільних досліджень з біотехнології і біології тварин, проведення теоретичної підготовки аспірантів за окремими навчальними компонентами (особливо педагогічного спрямування) та навчальних практик студентів, спільних публікацій результатів наукових досліджень, участі в конференціях, круглих столах, в раді стейкхолдерів тощо.

     Учасникам надані сертифікати участі в заході та тези конференції.