6 квітня 2023 року Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН та Університет Григорія Сковороди в Переяславі провели круглий стіл на тему «Сучасні виклики професійної підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти». Було розглянуто питання реалізації академічної мобільності в умовах військового стану в Україні, сучасних методологічних підходів до наукових розробок молодих вчених та аспірантів, сучасних викликів в освіті, утворення та діяльності разових спецрад з присудження наукового ступеня доктора філософії, експертної оцінки наукових досліджень у галузі біології,  формування наукового світогляду здобувачів ступеня доктора філософії та особливості іншомовної підготовки аспіратів в академічній і професійній сферах.

     Участь в роботі круглого столу прийняли Віталій КОЦУР (ректор університету), Світлана КОВТУН, Світлана ВОЙТЕНКО, Катерина КОПИЛОВА (Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН), Антоніна РОЗСОХА, Ольга ШАПРАН, Юрій ШАПРАН, Євгенія КОСТИК, Лариса ХАРЧЕНКО (Університет Григорія Сковороди в Переяславі), Інна БІЛЬЧЕНКО (Меморіальний музей Г.С. Сковороди), а також здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та докторанти наукової установи і закладу вищої освіти. Захід носив дискусійний характер, був цікавим для вчених та здобувачів.

     У рамках спільного договору про співпрацю між Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН та Університетом Григорія Сковороди в Переяславі визначено подальші кроки щодо підвищення кваліфікації науковців, формування моральних цінностей особистості в освітньому і науковому процесах, методології викладання освітніх компонент та формування наукового світогляду у майбутніх українських вчених, виконанні спільних наукових досліджень у галузі біології, надання платформи для проведення навчальних практик, діяльності рад стейкхолдерів з підготовки здобувачів за відповідними освітньо-науковими програмами.