Відповідно до передбачених індивідуальним планом наукової роботи строків підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в аспірантурі ІРГТ імені М.В. Зубця 14 грудня поточного року на засіданні методичної комісії були розглянуті та схвалені методики наукових досліджень аспірантів поточного року вступу  на навчання  Вінтонів  М. і  Євсєєва В. (ОНП - Біологія) , Черняк Н., Чугаєва С. та Яцинки В. (ОНП – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва). Наукові дослідження здобувачів стосуються біологічних особливостей та  поліпшення господарськи корисних ознак великої рогатої худоби і овець та виконуються в контексті ПНД Інституту. Очікуємо на наукову новизну, теоретичну і практичне значення результатів досліджень молодих науковців, які сприятимуть відродженню галузі тваринництва у післявоєнний період.