Для зацікавленості аспірантів теоретичною підготовкою з навчальної дисципліни «Молекулярно-генетичні технології у тваринництві» та можливість включення  генетичних досліджень у власні дослідження здобувачів, 20 жовтня 2022 року  для проведення аудиторних занять було запрошено відомого в Україні та світі генетика, доктора біологічних наук, професора Крамаренка Сергія Сергійовича, який наразі обіймає посаду професора кафедри біотехнології та біоінженерії  Миколаївського національного аграрного університету.

 Сергій Сергійович для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та усіх охочих співробітників ІРГТ імені М.В. Зубця  прочитав лекцію на тему: «Використання сучасних інформаційно-статистичних методів дослідження в генетиці та селекції тварин». Вчений висвітлив питання використання мікросателітів ДНК в скотарстві та свинарстві, цікаво пояснив зв’язки мікросателітів з показниками продуктивності, акцентував увагу на  можливому використанні цих зв’язків у маркер-допоміжній селекції. Усі твердження лектора базувалися на величезній кількості результатів наукових досліджень вчених різних країн світу. Було вказано на різні кореляційні зв’язки між  гетерозиготністю за МС-ДНК та ознаками продуктивності (HFCs) свійської худоби, свиней, коней, кіз, домашніх овець риб, хутрових звітів, курей, качок, що створює простір для продовження досліджень майбутніми науковцями. Досить цікаво була висвітлена роль генетики та впровадження сучасних генетичних методів для виявлення негативних наслідків популяційно-генетичних процесів  серед тварин малочисельних та автохтонних порід, а також для оцінки відповідності якості готових м’ясних продуктів породному походженню сировини (traceability).

  Пізнавальною була інформація про  методи, які використовуються для визначення відповідних генетичних показників та комп’ютерні програми для розрахунків у генетиці (GenAIEx, GENEPOP, MICROSATELLITE ANALYSER, HP-Rare тощо).

  Лекція завершилася жвавою дискусією та величезною зацікавленістю щодо генетичних досліджень у тваринництві як серед аспірантів, так і науковців. Вбачається продовження таких зустрічей  не лише з метою підтримки освітнього процесу підготовки аспірантів в Інституті, але й спілкування  фахівців.