Співробітники відділу селекції великої рогатої худоби пройшли навчання (26.09-30.09.2022) на курсах підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників у Інституті агроекології і природокористування НААН. Лекції проводили провідні науковці інституту та закордонні фахівці. Серед закордонних: професор Університету Кобе Гакуїн, Президент Асоціації україністів Японії, д.е.н., д.іст.н. Йошихімо Окабе; професор Гірнічо-Металургійної академії у Кракові Університету науки і технологій, д.с.-г.н. Собчик Вікторія.

         Отримано інформацію щодо стану, проблем та перспектив досліджень у напрямках: біобезпеки агроценозів, супутникового агроекологічного моніторингу, збереження і раціонального використання агробіорізноманіття, вплив збройного конфлікту на стан агроресурсів та подолання наслідків, презиційні фітотехнології в агропромисловому комплексі України, економіка природокористування та ін.

      Співробітники Інституту взяли участь у дискусії, окреслили шляхи співпраці у напрямах органічного землеробства і збереження біорізноманіття, а також формування стійких продовольчих систем.