12 липня 2022 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, в дистанційному режимі, відбулося засідання координаційно-методичної ради, на якому було розглянуто виконання завдань з ПНД НААН  № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві» (керівник Михайло Гладій)) за перше півріччя 2022 року. З цікавістю було заслухано наукову доповідь Алли Маріуци, завідувачки відділу молекулярно-генетичних досліджень Інституту рибного господарства НААН на тему: «Моніторинг генетичної структури цінних видів риб для вирішення актуальних питань рибогосподарської науки». З короткими звітами про проведені наукові дослідження з різними видами сільськогосподарських тварин виступили керівники та відповідальні виконавці завдань з наукових установ та дослідних станцій НААН за трьома підпрограмами: «Генетичні маркери основних селекційних ознак та їх використання в селекції сільськогосподарських тварин» (керівник підпрограми Валентина Дзіцюк), «Селекція, оцінка племінної цінності та стан біорізноманіття у тваринництві» (керівник підпрограми Юрій Полупан) і «Біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин» (керівник підпрограми Світлана Ковтун). Проведено обговорення представлених звітів з виступами рецензентів та керівників підпрограм. Окремі зауваження та побажання були висловлені у виступах голови координаційно-методичної ради Юрія Вдовиченка, а також членів ради – Остапа Жукорського, Олександра Костенка, Олега Гузєватого.

   В цілому, було наголошено, що не дивлячись на проблеми, викликані війною росії проти України, наукові установи, у більшості, змогли виконати намічені етапи наукових досліджень та отримати заплановані результати

  На засіданні було затверджено план роботи координаційно-методичної ради на друге півріччя 2022 року та прийнято ухвалу.