Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН оголошує набір на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії та докторантурі для здобуття наукового ступеня доктора наук на 2022 рік за акредитованими освітньо-науковими програмами «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» галузі знань  20 «Аграрні науки і продовольство» та «Біологія» галузі знань 091«Біологія».

Навчання в аспірантурі та в докторантурі здійснюється за рахунок  Державного бюджету України (очна (денна, вечірня) форма навчання) та коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту (очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання).

Термін навчання в аспірантурі становить чотири роки, в докторантурі – два.

Додаткову інформацію про вступ можна отримати на сайті Інституту за посилання

http://www.iabg.org.ua/index.php/pidgotovka-naukovikh-kadriv/aspirantura-doktorantura/vstup