20 травня 2022 року співробітники Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН взяли участь у науково-практичному семінарі з проблем та досягнень сучасної біотехнології у тваринництві, який відбувався у рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології» та проводив Національний фармацевтичний університет МОЗ України. З доповіддю «Репродуктивна біотехнологія у тваринництві», в якій висвітлені питання створення біотехнології як науки, розробки вітчизняних науковців та Інституту, розвиток трансплантації ембріонів великої рогатої худоби як методу підвищення продуктивності тварин, діяльність лабораторій трансплантації ембріонів, створених на виробництві та ефективність одержання генетично цінних тварин, діяльність банку генетичних ресурсів тварин,  одержані міжнародні гранди, участь у виконання державних та міжнародних проектів тощо виступила перший заступник директора Інституту з наукової роботи академік Світлана КОВТУН. В контексті національної академічної мобільності наукових установ та закладів вищої освіти, які брали участь у заході, запропоновано укласти угоди про співпрацю, які вбачають спільні наукові розробки, стажування здобувачів вищої освіти, участь в конференціях, семінарах, публікаціях тощо. Розширення співпраці між вітчизняними та зарубіжними науковими установами і освітніми закладами є прерогативою підготовки аспірантів за акредитованими освітньо-науковими програмами «Біологія» та «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» в ІРГТ імені М.В.Зубця.