6 травня 2022 року  в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН під головуванням академіка НААН Михайла ГЛАДІЯ відбулося засідання координаційно-методичної ради з розгляду календарних планів завдань, які передбачені до виконання програмою наукових досліджень НААН № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)  на 2022 рік. Засідання КМР відбувалося у змішаному форматі за дуже складної ситуації в країні, пов’язаної з війною. Основні етапи наукових досліджень за вищевказаною ПНД у поточному році висвітлили керівники та виконавці з 17 наукових установ та дослідних станцій НААН. Проведено обговорення представлених календарних планів з виступами рецензентів та керівників підпрограм Валентини Дзіцюк (підпрограма «Генетика»), Світлани Ковтун (підпрограма «Відтворення біоресурсів у тваринництві») та Юрія Полупана (підпрограма «Збереження біоресурсів у тваринництві»). Робота координаційно-методичної ради пройшла в конструктивній обстановці з побажанням мирного неба, збереженням об’єктів досліджень та життя науковців.