ЗАГАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ВИНАХОДИ І КОРИСНІ МОДЕЛІ

ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

ПРО ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРО ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ