2022 рік

Монографії

 1. Брошков М. М., Левченко А. Г. Фізіологічні основи корекції імунітету у собак : монографія. Одеса, 2021. 130 с.
 2. Генофонди тварин асканійської селекції : монографія / В. І. Вороненко, П. І. Польська, Н. А. Кудрик, І. В. Лобачова, О. І. Дудка, П. Г. Жарук, К. В. Заруба, В. М. Іовенко, Ю. В. Вдовиченко, А. В. Писаренко, Н. М. Фурса, М. І. Буюклу ; за ред. В. М. Іовенка, 2021. 346 с.
 3. Дзіцюк В. В., Братиця Х. Т., Гузєватий О. Є. Атлас хромосом сільськогосподарських та домашніх тварин. Київ : Аграрна наука, 2022. 128 с.
 4. Дзіцюк В. В., Типило Х. Т., Гузєватий О. Є. Цитогенетика сільськогосподарських і домашніх тварин : монографія. Київ : Аграрна наука, 2021. 128 с.
 5. Національна академія аграрних наук України. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990-2021 : біографічний довідник / уклад. : В. А. Вергунов, Л. М. Татарчук, С. В. Нижник, Х. М. Дмитрієва, Л. І. Лямець ; відп. за вип. В. А. Вергунов. Київ : Аграрна наука, 2021. 1008 с.
 6. Панасюк Б. Битви українців за вихід з рабства : монографія. Вибрані твори. Т. 15. Київ, 2021. 736 с.
 7. Сучасні селекційно-генетичні та технологічні аспекти інтенсифікації свинарства в степовій зоні України / В. С. Козир, В. І. Халак, В. Ф. Зєльдін, А. Н. Майстренко ; за ред. В. С. Козиря. Дніпро : Нова ідеологія, 2021. 190 с.
 8. Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991-2017-2030 рр.) / Я. М. Гадзало, М. І. Бащенко, М. В. Гладій та ін. ; за ред. М. І. Бащенка. Київ : Аграрна наука, 2017. 160 с.
 9. Угнівенко А. М., Колісник О. І., Носевич Д. К. Наукові і практичні основи підбору батьків у спеціалізованому м'ясному скотарстві : монографія. Київ : Компринт, 2021. 400 с.

 Підручники, посібники, практикуми

 1. Войтенко С. Л. Вишневський Л. В., Петренко М. О. Практикум з селекції сільськогосподарських тварин : для здобувачів вищої освіти факультету "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" ОКР "Спеціаліст". Полтава : РВВ ПДАА, 2016. 70 с.
 2. Практикум по біотехнології / уклад. С. Л. Войтенко, С. І. Ковтун, Н. М. Бейдик. Полтава, 2013. 134 с.

 Бібліографічний покажчик

 1. Халак Віктор Іванович : Бібліографічний покажчик наукових праць. До 60-річчя від дня народження / упоряд. : Б. В. Гутий, С. Є. Чернявський, П. Т. Чегорка. Львів : Сполом, 172 с.

Наукові збірники

 1. Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral : scientific journal / ОДАУ. 2021. № 101. 85 с.
 2. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / С. І. Ковтун (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2022. Вип.63. 208 с.
 3. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / С. І. Ковтун (відп. ред.) [та ін.]. 2022. Вип.63. 228 с.

Методичні рекомендації. Рекомендації. Науково-практичні рекомендації

 1. Вербич І. В., Ведмідь О. В. Ефективність використання кросбридингу у молочному скотарстві : науково-практичні рекомендації. Самчики, 2020. 54 с.
 2. Використання корів джерсейської породи в зоні Полісся України : науково-практичні рекомендації / С. М. Рижук, І. М. Савчук, М. С. Пелехатий, Д. М. Кучер, О. А. Кочук-Ященко. Житомир : ІСГП, 48 с.
 3. Войтенко С. Л., Вишневський Л. В. Селекційно-племінна робота у молочному скотарстві : рекомендації. Полтава : РВВ ПДАА, 2013. 53 с.
 4. Дзіцюк В. В., Гузєватий О. Є. Цитологічні методи дослідження сперматогенезу бугаїв-плідників : методичні рекомендації. Київ : Аграрна наука, 2021. 32 с.
 5. Заходи з відбору молодняка для ремонту стад корів української чорно-рябої молочної породи : методичні рекомендації / О. І. Стадницька, В. М. Братюк, О. Б. Дяченко, М. І. Когут, В. Я. Даньків, І. М. Тимчишин. Оброшине, 2020. 32 с.
 6. Іляшенко Г. Д. Закономірності формування основних господарськи корисних ознак новостворених вітчизняних порід ВРХ молочного напрямку продуктивності : науково-практичні рекомендації. Кропивницький, 2020. 22 с.
 7. Іляшенко Г. Д. Рекомендації, щодо поліпшення відтворної здатності корів у ДП "ДГ"Елітне" ІСГС НААН" : науково-практичні рекомендації. Кропивницький : ІСГКР НААН, 2020. 28 с.
 8. Концепція цілеспрямованого збереження сірої української породи та використання її у подальшому породотворному процесі : методичні рекомендації / В. С. Козир, О. В. Денисюк, В. І. Халак, Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко, О. В. Сокрут. Дніпро : Нова ідеологія, 2020. 62 с.
 9. Регіональна модель селекції свиней в племінних господарствах Сумського регіону : науково-практичні рекомендації / О. М. Бордун, В. І. Халак, Б. В. Гутий, П. А. Ващенко, М. О. Ільченко. Львів : Сполом, 2020. 52 с.

Матеріали конференцій

 1. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали ХХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів ; за ред. Ю. В. Вдовиченка / НААН ; Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, 2022. 52 с.

Нормативно-виробничі документи

 1. Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2020 рік / О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2021. Т. 1. 150 с. URL: http://animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr1_2020.pdf
 2. Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві 2020 рік. Т. 2 / уклад. : О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми, 2020. - 194 с.
 3. Полупан Ю. П., Гладій М. В., Прийма С. В., Германчук С. Г., Басовський Д. М., Сидоренко О. В., Романова О. В. Каталог бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я в 2022 році ; за ред. С. В. Прийми і Ю. П. Полупана. Київ, 2022. 446 с. URL: http://www.animalbreedingcenter.org.ua/catalog
 4. Гладій М. В., Прийма С. В., Полупан Ю. П., Джус П. П., Сидоренко О. В., Басовський Д. М., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Романова О. В. Каталог бугаїв м’ясних порід і типів для відтворення маточного поголів’я в 2022 році ; за ред. С. В. Прийми і Ю. П. Полупана. Київ, 2022. 31 с. http://www.animalbreedingcenter.org.ua/catalog

Довідкові видання

 1. Впевнені кроки у третьому тисячолітті. 110 славних літ 1912-2022 : довідково-біографічний альманах / Немішаєвський фаховий коледж НУБіП. Київ, 2022. 71 с.
 2. Scientific and practical institute of biotechnologies in zootechny and veterinary medicine 65 years / Akademy of sciences of Moldova, 2021. 37 с.

Інші видання

 1. Звіт про науково-дослідну роботу завдань програм наукових досліджень НААН № 31 "Збереження генофонду порід", № 25 "Корми і кормовий білок" (проміжний) / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. 2022. 650 с.
 2. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2016-2020 роки та 2021 рік / упоряд. : В. В. Адамчук, О. Є. Гузєватий, Т. В. Шевченко, О. В. Никифорук. Київ : Аграрна наука, 2022. 560 с.

Автореферати

 1. Безпалий І. Ф. Експериментальне обґрунтування біотехнологічних прийомів для підвищення продуктивності бджіл і поліпшення якості меду в процесі його дозрівання : автреф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20. Б. Церква, 2021. 19 с.
 2. Золотарьов А. П. Продуктивність і якість молока корів за різних технологій їх утримання та годівлі : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04. Харків, 2021. 22 с.
 3. Шуст П. Д. Формирование мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы в условиях переменного уровня кормления : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.04. Жодино, 1985. 22 с.

2021 рік

МОНОГРАФІЇ. ПІДРУЧНИКИ 

1.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ : Друк Арт; Чернівці. - 2019. Т. 1 : 1845-1922 / [упоряд. : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2019. - 549 с. : іл., фот. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 15).

2.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ : Друк Арт; Чернівці. - 2019. Т. 2 : 1923-1925 / [упоряд. : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2020. - 533 с. : іл., фот. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 15).

3.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ-Чернівці : Друк Арт. - 2019. Т. 3 : 1926-1927 / [упоряд. : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2020. - 392 с. : мал., табл. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 15).

4.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ : Друк Арт; Чернівці. - 2019. Т. 4 : 1928 / [упоряд. : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2020. - 672 с. : іл., фот. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 15).

5.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ : Друк Арт; Чернівці. - 2019. Т. 5 : 1929-1931 / [упоряд.  : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2020. - 432 с. : мал., табл. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 18).

6.    Біологія великої рогатої худоби м'ясних порід : монографія / Угнівенко А. М. [та ін.] ; [ред. А. М. Угнівенко]. - Київ : Ямчинський О. В., 2020. - 607 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 569-607  300 экз.

7.    Дзіцюк В. В. Цитогенетика сільськогосподарських і домашніх тварин : монографія / В. В. Дзіцюк, Х. Т. Типило, О. Є. Гузєватий ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця. - Київ : Аграрна наука, 2021. - 128 с. - Библиогр. : с. 104-127.

8.    Максим'юк В. М. Клітина, середовище, гомеостаз : монографія / В. М. Максим'юк, Г. В. Максимюк, З. Д. Воробець ; НААН, Ін-т сіль. госп-ва Карпатського регіону, Львівський нац. мед. ун-т ім.Д. Галицького МОЗ України. - Львів : Сполом, 2021. - 315 с. - Библиогр.: с. 165-215.

9.    Рибалко Ю. В. Формування професійної компетентності майбутніх екологів у фаховій підготовці у вищих аграрних навчальних закладах : монографія / Ю. В. Рибалко ; ред. Н. М. Рідей. - Херсон : Грінь Д.С., 2013. - 230 с. - Бібліогр.: с. 194-218.

10.         Угнівенко А. М. М'ясне скотарство : підручник для підготовки фахівців ОС "Бакалавр" спеціальності 204- Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у закладах вищої освіти II-IV рівнів акредитації / А. М. Угнівенко, О. І. Колісник, Н. В. Кос. - Київ : ЦП Компринт, 2020. - 536 с. : рис., табл., фот. - Бiблiогр.: с. 530-535 (85 назв).

11.         Хортюк О. В. Цивільно-правова охорона ділової репутації юридичної особи : монографія / О. В. Хортюк ; Нац. акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - Чернівці : Рута, 2012. - 200 с. - Бібліогр.: с. 178-195.

ПОСІБНИКИ 

1.    Генетика популяцій : методичний посібник для виконання  лабораторних робіт студентам ОКР "Магістр" спеціальність 8.09010201 / НУБіП ; уклад. С. О. Костенко, О. В. Сидоренко, Ю. Ф. Куриленко. - Київ : ВЦ НУБіП України, 2014. - 246 с. - Библиогр.: с. 200-246.

 

2.    Костенко С. О. Збірник задач з генетики : навчальний посібник / С. О. Костенко, І. О. Супрун, О. В. Сидоренко. - Київ : ВЦ НУБіП України, 2010. - 181 с. - Библиогр.: с. 160-161.

3.    Організація племінної справи : навч. посіб. / В. С. Топіха, Т. І. Нежлукченко, С. І. Луговий, В. Я. Лихач ; за ред.  В. С. Топіхи. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 264 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 231-235.

 НАУКОВІ ЗБІРНИКИ

1.    Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral : scientific journal / ОДАУ. - Odessa. - 2019. - Issue 97. - 2020. - 194 с.

2.    Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва  ; редкол. : Є.В. Руденко (голов. ред.) [та ін.]. - Харків, 2019. - № 121. - 221 с. - Бібліогр. в кінці ст.

3.    Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва ; редкол. : В. І. Россоха (голов. ред.) [та ін.]. - Харків, 2020 – № 123. - 208 с. - Бібліогр. в кінці ст.

4.    Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т сіль. госп-ва Карпатського регіону ; редкол. : В. В. Влізло відп. ред.) [та ін.]. - Кропивницький : ІСГКР НААН, 2020. - Вип. 68, ч. 2. - 211 с. - Бібліогр. в кінці ст.

5.    Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону; редкол. : В. В. Влізло (відп. ред.) [та ін.]. - Львів - Оброшино, 2020. – Вип. 67, ч. 1. - 246 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 0130-8521

6.    Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону; редкол. : В. В. Влізло (відп. ред.) [та ін.]. - Львів - Оброшино, 2020. – Вип. 67, ч. 2. - 267 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 0130-8521

7.    Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; С. І. Ковтун (відп. ред.). – Київ, 2021. – Вип. 61. - 237 с. - Библиогр. в конце ст.

  МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

          1.    Актуальні проблеми агропромислового виробництва України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (с. Оброшине, 12 листоп. 2020 р.) / НААН України, Ін-т сільгосп-ва Карпат. регіону ; редкол. : О. Ф. Стасів (відп. ред.) [та ін.]. - Львів ; Оброшине : Друк. Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону НААН, 2020.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

1. Вишневський Леонід Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1988-2019 роки / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В.Зубця ; уклад. : С. Л. Войтенко, Р. В. Вишневська, М. Г. Порхун, Т. Є. Ільницька, О. В. Сидоренко, П. П. Джус, В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна. - Чубинське, 2020. - 64 с.

2. Професор Подоба Борис Євгенович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964-2020 роки / НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця ; уклад. : В. І. Фасоля, Л. І. Остаповець, Н. М. Кузебна. - 3-тє вид., допов. - Київ : Люксар, 2021. - 106 с.

 НОРМАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ДОКУМЕНТИ

1. Каталог генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин України / М-во освіти і науки України, НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця ; уклад. : Л. В. Вишневський, М. В. Гладій, С. Л. Войтенко, С. І. Ковтун, О. В. Сидоренко, П. П. Джус, К. В. Копилов, В. В. Дзіцюк, Т. Є. Ільницька, М. Л. Добрянська, П. А. Троцький, Д. М. Басовський. - Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2020. - 92 с. - Библиогр.: с. 86-92.

 ІНШІ ВИДАННЯ

1. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2016-2020 роки та 2020 рік / Нац. акад. аграрних наук України ; упоряд. : В. В. Адамчук, О. Є. Гузеватий, В. В. Кузьмінський. - Київ : Аграрна наука, 2021. - 765 с.

2. Звіт про науково-дослідну роботу завдань програм наукових досліджень НААН № 37 "Збереження генофонду порід", № 22 "Корми в кормовий білок", № 28 "Нано- і біотехнології у тваринництві", № 29 "Скотарство", № 34 "Бджільництво" : остаточний / НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН. - Чубинське, 2021. - 664 с.

АВТОРЕФЕРАТИ

1.  Антоненко С. Ф. Обґрунтування системи онтогенетичного формування та реалізації продуктивних якостей корів-первісток української чорно-рябої молочної породи : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук, спец. 06.02.04 / С. Ф. Антоненко, наук. конс. О. М. Маменко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. - Харків, 2021. - 44 с. - Бібліогр. : с. 34-42.

2.  Вергелес О. П. Удосконалення схеми стимуляції суперовуляції у корів-донорів за використання біологічно активних речовин : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 03.00.20 / О. П. Вергелес, наук. кер В. І. Шеремета ; Мін-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. - Б. Церква, 2020. - 26 с. - Бібліогр. : с. 20-22.

3.  Ганкевич Б. О. Рибницько-біологічні особливості веслоноса Polyodon Spathula (Walbaum, 1792) в умовах товарного рибництва в ставах Полісся та Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / Б. О. Ганкевич, наук. кер. О. М. Третяк ; Нац. акад. аграр. наук  України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 23 с. - Бібліогр. : с. 19-21.

4.  Григоренко В. Л. Удосконалення двофазної технології вирощування молодняку свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.04 / В. Л. Григоренко, наук. кер. В. О. Іванов ; Мін-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2021. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16-17.

5.  Грішин Б. О. Оцінка помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / Б. О. Грішин, наук. кер. І. І. Грициняк ; Нац. акад. аграр. наук  України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 23 с. - Бібліогр. : с. 18-19.

6.  Губаренко Н. Ю. Вплив генотипів за генами GH та PIT-1 на формування господарсько-корисних ознак голштинських корів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / Н. Ю. Губаренко, наук. кер. О. М. Черненко ; Мін-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2021. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16-17.

7.  Гук М. С. Адаптаційна здатність молодняку свиней вітчизняної і закордонної селекції в умовах технології промислового свинарства : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.04 / М. С. Гук, наук. кер. В. М. Волощук ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропромислового вироб-ва. - Полтава, 2021. - 21 с. - Бібліогр. : с. 17-18.

8.  Гуцуляк Г. С. Продуктивні якості лактуючих корів промислового комплексу за тривалого періоду яловості та безпліддя : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.04 / Г. С. Гуцуляк, наук. кер. С. Г. Піщан ; Мін-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпро, 2021. - 23 с. - Бібліогр. : с. 19-20.

9.  Данець Л. М. Вплив інтенсивності вирощування ремонтних телиць на молочну продуктивність корів вітчизняних порід : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / Л. М. Данець, наук. кер. І. В. Ткачова ; Нац. акад. аграр. наук  України, Ін-т тваринництва. - Харків, 2021. - 24 с. - Бібліогр.: с. 19-21.

10.       Ільницька Т. Є. Обгрунтування системи селекційно-племінної роботи при удосконаленні коней спортивного напряму використання : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 / Т. Є. Ільницька ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 24 с. - Библиогр. : с. 20-21.

11.       Керек С. С. Селекція міжтипових гібридів карпатських бджіл та їх ефективність : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / С. С. Керек, наук. кер. С. Ю. Рубан ; Мін-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. - Львів, 2021. - 22 с. - Бібліогр. : с. 17-19.

12.       Климковецький А. А. Зв'язок раннього онтогенетичного розвитку і продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 / А. А. Климковецький ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 23 с. - Библиогр. : с. 20-21.

13.       Кориляк М. З. Рибницько-біологічні показники коропа при введені до складу раціону розторопші плямистої : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / М. З. Кориляк, наук. кер. І. І. Грициняк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 19 с. - Бібліогр. : с. 15-16.

14.       Лобченко С. Ф.Розробка способів підвищення якості сперми кнурів з метою удосконалення технології відтворення свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.04 / С. Ф. Лобченко, наук. кер. В. Ф. Коваленко, В. М. Волощук ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропромислового виробництва. - Полтава, 2021. - 21 с. - Бібліогр. : с. 17-19.

15.       Маковська Н. М. Співвідносна мінливість неспецифічної резистентності та господарськи корисних ознак великої рогатої худоби та свиней : автореф. ... дис. канд. с.-г. наук : cпец. 06.02.01 / Н. М. Маковська ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 22 с. - Библиогр. : с. 17-20.

16.       Мельник В. В. Теоретико-методологічні та науково-організаційні засади розвитку птахівництва в Україні у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук, спец. 07.00.07 / В. В. Мельник, наук. конс. В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. - Київ, 2021. - 43 с. - Бібліогр. : с. 37-40.

17.       Новаковська В. Ю. Вплив мультиензимної композиції целюлозолітичних та амілолітичних ферментів на засвоєння вуглеводів в організмі свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.02 / В. Ю. Новаковська, наук. кер. Л. П. Чорнолата ; Мін-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. - Б. Церква, 2020. - 20 с. - Бібліогр. : с. 15-17.

18.       Облап Р. В. Методологія молекулярно-генетичного оцінювання сільськогосподарської продукції : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.15 / Р. В. Облап ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 44 с. - Библиогр. : с. 34-41.

19.       Паламарчук Р. А. Продуктивність та фізіологічний стан коропа за використання у складі корму амаранта : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / Р. А. Паламарчук, наук. кер. О. В. Дерень ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 19 с. - Бібліогр. : с. 15-17.

20.       Папп В. В. Експериментальне обгрунтування створення нового внутрішньопородного типу карпатських бджіл : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / В. В. Папп, наук. кер. М. І. Сахацький ; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 20 с. - Бібліогр. : с. 14-15.

21.       Пашко М. М. Особливості комбінованої технології формування та експлуатації маточних стад стерляді (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) в індустріальних умовах : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / М. М. Пашко, наук. кер. О. М. Третяк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 23 с. - Бібліогр. : с. 18-20.

22.       Сеніченко В. Ю. Оцінка обміну поживних речовин та продуктивність корів і телят за використання мінерально-вітамінних добавок : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 / В. Ю. Сеніченко ; Білоцерківський національний аграрний університет, МОН. - Біла Церква, 2021. - 22 с.

23.       Симон М. Ю. Вирощування молоді російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzenburg) за умови введення до раціону інактивованих пекарських дріжджів : автореф. дис. ... канд. c.-г. наук, спец. 06.02.03 / М. Ю. Симон, наук. кер. І. І. Грициняк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 21 с. - Бібліогр. : с. 17-19.

24.       Сировнєв Г. І. Гени ECR F18/FUT1 i ECR F4/MUC4 та їх вплив на господарськи корисні ознаки свиней у закритій популяції : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 03.00.15 / Г. І. Сировнєв, наук. кер. В. Т. Сметанін ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. - Чубинське, 2021. - 21 с. - Бібліогр. : с. 18-19.

25.       Федяєва А. С. Обгрунтування ефективної системи породно-лінійної гібридизації за використання термінальних кнурів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / А. С. Федяєва, наук. кер. А. М. Хохлов ; Нац. акад. аграр. наук  України, Ін-т тваринництва. - Харків, 2019. - 19 с. - Бібліогр. : с. 15-16.

26.       Хамід К. О. Вплив технологічних прийомів утримання бджіл на їх продуктивність та якість меду : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец 06.02.04 / К. О. Хамід ; МОН України, Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2021. - 21 с.

27.       Шельов А. В. Поліморфізм генетичних ресурсів тварин за мікросателітними локусами ДНК : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.15 / А. В. Шельов ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 39 с. - Библиогр. : с. 31-36.

28.       Шкурко М. І. Ефективність виробництва м'яса качок за чистопорідного розведення та гібридизації : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / М. І. Шкурко, наук. кер. Ю. В. Бондаренко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. - Чубинське, 2021. - 24 с. - Бібліогр. : с. 19-21.

 2020

 МОНОГРАФІЇ. ПІДРУЧНИКИ

1. Conservation of gene pools of local cattle breeds / V. I. Ladyka, Yu. P. Polupan, U. V. Vdovichenko, et al. Lublin, 2019. 167 р.

2. Ladyka V. I., Khmelnychyi L. M., Khmelnychyi S. L. Conformation types of brown cattle of Sumy region of Ukraine : monograph. Lublin 2019. 133 р.

3. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Вишневський Л. В. Селекційні досягнення у тваринництві України та видатні учені кінця XX початку XXI сторіччя / Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН, Полтав. держ. аграр. акад. Полтава, 2019. 78 с.

4. Дмитриев Н. Г., Паронян И. А. Отечественный генофонд крупного рогатого скота. Ленинград : Издатель, 1992. 206 с.

5. Інститут продовольчих ресурсів / М. П. Сичевський, Г. С. Богдан, С. Л. Боков [та ін.] ; заг. ред. М. П. Сичевського. Київ, 2019. 48 с.

6. Інтенсивні технології у молочному скотарстві : монографія / Т. В. Підпала та ін. ; за ред. Т. В. Підпалої. Миколаїв, 2018. 249 с.

7. Гончар О. Ф., Сотніченко Ю. М., Бащенко В. М., Бойко О. В. Молочне скотарство в фермерських та особистих селянських господарствах : монографія / Нац. акад. аграр. наук України, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Чорнобай, 2017. 228 с.

8. Попков Н. А., Тимошенко В. Н., Музыка А. А. Промышленная технология производства молока : монография / РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству". Жодино, 2018. 228 с.

9. Проектування інтенсивного виробництва кролятини в Україні / М. І. Бащенко, І. С. Лучин, О. В. Бойко, Л. М. Дармограй, О. Ф. Гончар, О. М. Гавриш ; НААН, Черкаська дослідна станція біоресурсів. 2019. 212 с.

10. Сичевський М. П., Юзефович А. Е., Коваленко О. В. Стратегія зростання "Харчова промисловість України – 2030" (передумови і перспективи) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовольчих ресурсів. Київ, 2019. 32 с.

11. Сичевський М. П. Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави : [монографія] / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовольчих ресурсів. Київ, 2019. 388 с.

12. Шаран П. І. Економіка генетичних племінних ресурсів великої рогатої худоби спеціалізованих м'ясних порід України : монографія. Бориспіль, 2019. 328 с.

 НАУКОВІ ЗБІРНИКИ

1. Аграрний вісник Причорномор'я / Л. О. Тарасенко (гол. ред.) / Одеський державний аграрний університет. 2019. Вип. 93. 306 с.

2. Аграрний вісник Причорномор'я / М. М. Брошков (гол. ред.) / Одеський державний аграрний університет. 2019. Вип. 94. 182 с.

3. Аграрний вісник Причорномор'я / О. В. Данчук (гол. ред) / Одеський державний аграрний університет. 2020. Вип. 96. 205 с.

4. Вісник аграрної науки Причорномор'я / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; редкол. : В. С. Шебанін  (гол. ред.) та ін. Миколаїв, 2019. Вип. 2 (102). 105 с.

5. Вісник аграрної науки Причорномор'я / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; редкол. : В. С. Шебанін  (гол. ред.) та ін. Миколаїв, 2019. Вип. 1 (101). 127 с.

6. Вісник аграрної науки Причорномор'я / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; редкол. : В. С. Шебанін  (гол. ред.) та ін. Миколаїв, 2019. Вип. 4 (104). 133 с.

7. Вісник аграрної науки Причорномор'я / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. ; редкол. : В. С. Шебанін  (гол. ред.) та ін. Миколаїв, 2019.  Вип. 3. 119 с.

8. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету / редкол. : О. В. Скидан (голов. ред.) [та ін.]. Житомир, 2015. № 2 (52), т. 3. 390 с.

9. Вісник Інституту тваринництва центральних районів / Укр. акад. аграр. наук України; редкол. : В. С. Козирь (голов. ред. ) [та ін]. Дніпропетровськ, 2009. Вип. 5. 224 с.

10. Вісник Інституту тваринництва центральних районів / Нац. акад. аграр. наук України ; редкол. : В. С. Козирь ( голов. ред. ) [та ін]. Дніпропетровськ : Деліта. 2010. Вип. 7. 244 с.

11. Вісник Інституту тваринництва центральних районів / Укр. акад. аграр. наук ; редкол. : В. С. Козирь ( голов. ред. ) [та ін]. Дніпропетровськ : Деліта, 2007. Вип. 1. 180 с.

12. Зоотехническая наука Беларуси / Респ. унитар. предприятие "Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по животноводству". Жодино : РУП "Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по животноводству". Т. 54, ч. 1 : Сборник научных трудов, посвященный 70-летию со дня основания Науч.-практ. центра Нац. акад. наук Беларуси по животноводству"/ [редкол. : И. П. Шейко (гл. ред.) и др.]. 2019. 272 с.

13. Зоотехническая наука Беларуси / Респ. унитар. предприятие "Науч.-практ. центр Нац. акад. наук. Беларуси по животноводству". Жодино, Минск. обл. : РУП "Науч.-практ. центр Нац. акад. наук. Беларуси по животноводству". Т. 54, ч. 2 : Сборник научных трудов, посвященный 70-летию со дня основания Науч.-практ. центра Нац. акад. наук Беларуси по животноводству / [редкол. : И. П. Шейко (гл. ред.) и др.].  2019. 263 с.

14. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол. : С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2018. Вип. 289. 178 с.

15. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сільського госп-ва Карпат. регіону ; ред. Г. М. Седіло. Львів-Оброшино, 2019. Вип. 65. 215 с.

16. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону; редкол. : Г. М. Седіло (відп. ред.) [та ін.]. Львів - Оброшино, 2019. Вип. 66. 343 с.

17. Продовольчі ресурси / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т прод. ресурсів ; редкол. : М. П. Сичевський (голов. ред.)  [та ін.]. Київ : Барми, 2019. Вип. 13. 302 с.

18. Розведення і генетика тварин / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; редкол. : С. І. Ковтун (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2019. Вип. 58. 168 с.

19. Розведення і генетика тварин / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; редкол. : С. І. Ковтун (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2020. Вип. 59. 180 с.

20. Розведення і генетика тварин / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; редкол. : С. І. Ковтун (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2020. Вип. 60. 143 с.

21. Таврійський науковий вісник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"; редкол. : О. В. Аверчев (голов. ред.) [та ін.]. Херсон : Гельветика, 2019.Вип. 108. 236 с.

 БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

1. Дзіцюк Валентина Валентинівна. Доктор сільськогосподарських наук : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1984-2019 рр. / Нац. акад. аграр. наук України,  Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; уклад. : В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна ; наук. ред. І. С. Бородай ; авт. вступ. ст. : Ю. П. Полупан. Чубинське, 2019. 50 с.

2. Полупан Юрій Павлович : біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1981-2019 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця; уклад. : В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна ; наук. ред. В. А. Вергунов. Київ, 2019. 142 с.

 НОРМАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ДОКУМЕНТИ

1. Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві 2018 рік : Т. 1 / М-во аграр. політики та прод-ва України, ІРГТ ім. М.В.Зубця; О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2019. 153 с.

2. Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві 2018 рік : Т. 2 / М-во аграр. політики та прод-ва України, ІРГТ ім. М.В.Зубця ; О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2019. 205 с.

3. Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві 2019 рік : Т. 2 / М-во розвитку екон, торг. та сіль. госп-ва України, НААН, ІРГТ ім. М.В.Зубця ; О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2020. 199 с.

4. Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві 2019 рік : Т. 1 / М-во розвитку екон., торг. та сіль. госп-ва України, НААН, ІРГТ ім. М.В.Зубця; О. Р. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2020. 146 с.

5. Каталог бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід для відтворення маточного поголів'я в 2019 році / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН ; уклад. : Ю. П. Полупан, М. В. Гладій, Д. М. Басовський, С. Г. Германчук, С. В. Кузебний, О. Д. Бірюкова, С. В. Прийма, Б. Є. Подоба, О. В. Романова ; за ред. Ю. П. Полупана і Д. М. Басовського. Київ, 2019. 380 с.

6. Каталог бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід для відтворення маточного поголів'я в 2020 році / Мін-во розвитку екон., торг. та сіль. госп-ва України, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН ; уклад. : Ю. П. Полупан та ін. ; за ред. Ю. П. Полупана і Д. М. Басовського. Київ, 2020. 351 с.

7. Каталог бугаїв м'ясних порід і типів для відтворення маточного поголів'я в 2019 році / М-во аграр. політики та продовольства України, НААН України, Ін-т розведення та генетики тварин ім. М.В.Зубця ; уклад. : Ю. П. Полупан, М. В. Гладій, С. В. Кузебний, Д. М. Басовський, П. П. Джус, Б. Є. Подоба, С. В. Прийма, Г. М. Бондарук, Н. В. Чоп, О. В. Романова, І. Л. Ментю ; ред. Ю. П. Полупан. Київ, 2019. 35 с.

8. Каталог бугаїв м'ясних порід і типів для відтворення маточного поголів'я в 2020 році / Мін-во розвитку екон., торг. та сіль. госп-ва, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН ; уклад. : Ю. П. Полупан та ін. ; за ред. Ю. П. Полупана і С. В. Прийми. Київ, 2020. 34 с.

9. Каталог інноваційних розробок Інституту продовольчих ресурсів НААН / НААН ; М. П. Сичевський, І. О. Романчук, К. В. Копилова [та ін.]. Київ, 2019. 28 с.

10. Каталог інноваційних розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво (2017-2019 рр.) / Я. М. Гадзало, А. В. Балян, В. А. Вергунов, Л. В. Лук'янчук, Ю. М. Носенко, О. І. Бєлова, К. І. Шейко, І. М. Криворучко ; за ред. Я. М. Гадзала ; НААН. Київ, 2020. 268 с.

 МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XVIIІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів з міжнар. участю, присвяч. 95-й річниці від дня народж. проф. Володимира Юхимовича Недави / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2020. 56 с.

2. Вклад вчених у розвиток галузі тваринництва : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 13-14 лист. 2014 р. / М-во аграр. політики та прод-ва України, Полтавська держ. аграр. акад. Полтава, 2014. 104 с.

3. Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 вер. 2013 р. / Нац. акад. аграр. наук, Терноп. держ. с.-г. дослід. ст., Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля ; ред. : О. М. Жукорський, М. Д. Кухтин, М. К. Пархомець [та ін.]. Тернопіль, 2013. 244 с.

4. Перспективы развития свиноводства стран СНГ : сб. науч. трудов по материалам XXV Международной научно-практической конференции (Жодино, 23-24 авг. 2018 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр по животноводству ; ред. И. П. Шейко [и др.] ; рец. : Ф. И. Привалов, А. П. Шпак. Минск, 2018. 333 с. 

ЕКОМЕНДАЦІЇ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Рекомендації з підбору бугаїв до маточного поголів'я у молочному скотарстві / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця; Ю. П. Полупан, С. Ю. Рубан, М. Я. Єфіменко, Г. С. Коваленко, О. Д. Бірюкова, Д. М. Басовський, С. В. Прийма, Ю. В. Подоба. Чубинське, 2019. 31 с.

2. Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Шевченко Є. А. Методичні рекомендації з оцінки племінної цінності кролів за методом Blup / Нац. акад. аграр. наук України, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Черкаси, 2015. 16 с.

3. Удосконалення окремих елементів технології довготривалого зберігання і використання кріоконсервованої сперми бугаїв: методичні рекомендації / О. В. Бойко, О. Ф. Гончар, М. С. Небилиця, Ю. М. Сотніченко, Л. В. Вишневський, А. О. Ляшенко; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Черкаси, 2015. 32 с.

4. Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Яремич Н. В. Теоретичні основи впливу гено- та паратипових чинників на продуктивні показники норок при застосуванні методів ввідного схрещування з використанням генотипів скандинавської селекції: методичні рекомендації / Нац. акад. аграр. наук України, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Черкаси, 2015. 36 с.

5. Основні принципи реконструкції приміщень для удосконалення технології утримання племінних свиней: методичні рекомендації / М. І. Бащенко, В. М. Волощук, М. С. Небилиця, О. В. Ващенко, О. М. Мазанько; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і АПВ, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Черкаси, 2015. 34 с.

6. Бойко О. В., Гончар О. Ф., Гавриш О. М. Розведення хутрових звірів різних видів за лініями у процесі чистопородного розведення і схрещування: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. 2019. 21 с.

7. Система схрещування та гібридизації свиней для товарних господарств Черкаської області: методичні рекомендації / НААН, Ін-т свинарства і АПВ, Черкаська досл. станція біоресурсів; М. І. Бащенко, М. Д. Березовський, М. С. Небилиця, П. А. Ващенко, О. В. Ващенко. Черкаси, 2019. 24 с.

8. Волощук В. М., Небилиця М. С., Смислов С. Ю., Мазанько М. О. Вплив типу приміщення на формування основних параметрів мікроклімату та продуктивність свиней: методичні рекомендації / НААН, Ін-т свинарства і АПВ, Черкаська досл. станція біоресурсів. Черкаси, 2019. 32 с.

9. Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Яремич Н. В. Ефективність використання природних мінеральних сорбентів в годівлі американської норки: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. 2019. 23 с.

10. Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Яремич Н. В., Завгородній М. П. Ефективність використання сірковмісних біорегуляторів в годівлі американської норки: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. 2019. 21 с.

11. Бойко О. В., Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Небилиця М. С. Утримання кролів в приміщеннях закритого типу: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. 2019. 28 с.

12. Бащенко М. І., Бойко О. В., Гончар О. Ф., Сотніченко Ю. М. Теоретичне обґрунтування шляхів оптимізації селекційного процесу в популяціях молочної худоби: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. Черкаси, 2019. 36 с.

13. Лучин І. С., Корпанюк В. Д., Дармограй Л. М., Бойко О. В. Удосконалення технології годівлі вітчизняних і імпортних генотипів кролів з оптимальним використанням регіональних кормів та кормових добавок: методичні рекомендації / НААН. Черкаси, 2019. 24 с.

14. Методичні основи оцінки ефективності відбору лисиць за параметрами статевої поведінки, їх використання в селекції та відтворенні: методичні рекомендації / НААН, Ін-т тваринництва; О. В. Корх, В. С. Петраш, І. В. Корх, І. С. Вакуленко, Є. О. Аксьонов. Харків, 2018. 30 с.

15. Сидоренко О. В., Войтенко С. Л., Порхун М. Г. Результати оцінки великої рогатої худоби племінних стад дослідних господарств мережі НААН та рекомендації щодо ведення племінної справи у молочному скотарстві / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця. Чубинське, 2020. 37 с.

16. Вітчизняний досвід з підбору бугаїв до маточного поголів'я у молочному скотарстві / Ю. П. Полупан, О. І. Костенко, С. Ю. Рубан, М. Я. Єфіменко, Г. С. Коваленко, О. Д. Бірюкова, Д. М. Басовський, С. В. Прийма, Ю. В. Подоба ; за ред. Ю. П. Полупана. Київ, 2020. 32 с.

ПРОГРАМИ

1. Ільницька Т. Є., Бондаренко О. В. Програма створення породної групи коней спортивного напряму використання. Чубинське, 2020. 48 с.

АВТОРЕФЕРАТИ

1. Андрієнко Л. М. Продуктивність і перетравність корму у молодняку кролів за разних рівнів та джерел метіоніну в комбікормах : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т  біоресурсів і природокористування України. Київ, 2020. 19 с.

2. Бабков Я. І. Продуктивність, обмін речовин та якість м'яса у гібридних свиней за дії кормової добавки "Бетаїн" : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т  біоресурсів і природокористування України. Київ, 2019. 21 с.

3. Барило Є. О. Оцінка рибницько-біологічних показників американської палії (Salvelinus fontinalis M.) та райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss W.) вирощених в умовах форелевих господарств Карпатського регіону : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 18 с.

4. Батуревич О. О. Вирощування коропа за використання мінералів із сорбційними властивостями : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / НААН, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 19 с.

5. Вечорка В. В. Наукове обґрунтування та практичні засади селекційного удосконалення молочної худоби вітчизняних порід : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2019. 44 с.

6. Видрик А. В. Експериментальне обгрунтування технології виробництва маточного молочка за неповного осиротіння бджолиних сімей : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / М-во освіти і науки України, НУБіП. Київ, 2020. 23 с.

7. Гурбик В. В. Рибницько-біологічна оцінка галицького коропа в умовах промислового вирощування в ставах Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 21 с.

8. Захарчук П. Б. Порівняльна оцінка продуктивної дії "Е-селену" і "Девівіту" при відгодівлі бичків симентальської породи : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т вет. медицини та біотехнол. ім.С.З.Гжицького. Львів, 2020. 24 с.

9.  Капшук Н. О. Ремонт стада голштинських корів та його ефективність за промислової технології виробництва молока : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / М-во освіти і науки України, Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т. Дніпро, 2020. 22 с.

10. Король-Безпала Л. П. Удосконалення біотехнології вирощування личинок Chironomus та використання їх у рибництві : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / М-во освіти і науки України, Білоцерківський нац. аграр. ун-т. Б. Церква, 2020. 20 с.

11. Краснощок О. О. Формування продуктивності свиней в залежності від методів розведення та інтенсивності росту : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і АПВ. Полтава, 2020. 20 с.

12. Кулікова Г. В. Удосконалення технології вирощування мальків-покатників російського осетра (acipenser gueldenstaedtil brandt et ratzeburg) та цьоголіток стерляді (acipenser ruthenus linnaeus) в умовах півдня України (на прикладі виробничо-експериментального Дніпровського осетрового риборозплідного заводу) : автореф. дис.... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 24 с.

13. Ленд'єл С. А. Нові аспекти вирощування окуня (Perca fluviatilis) і судака (Sander lucioperca) на ранніх стадіях розвитку в інтенсивних умовах : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 20 с.

14. Оріхівський Т. В. Продуктивні якості тварин різних виробничих типів симентальської породи в умовах Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т вет. мед. та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. Львів, 2020. 24 с.

15. Ривак Р. О. Біотехнологія збагачення біомаси водорості Lemna minor Йодом та використання її за вирощування курчат-бройлерів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / М-во освіти і науки України, Білоцерківський нац. аграр. ун-т. Б. Церква, 2020. 20 с.

16. Скляренко Ю. І. Селекційні та генетичні аспекти збереження і поліпшення генофонду бурих порід Північного Сходу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. Чубинське, 2019. 48 с.

17. Филь С. І. Роль селекційно-генетичних факторів у формуванні високопродуктивних стад чорно-рябої худоби : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. Чубинське, 2020. 24 с.

18. Чепіга А. М. Аналіз генетичного різноманіття локальних порід та породних груп качок китайської та української селекції за використання мікросателітних ДНК-локусів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2020. 22 с.

19. Шуліка Л. В. Поліморфізм генів міостатину та інсуліну і його зв'язок з продуктивними ознаками курей ліній української селекції порід род-айленд червоний і плімутрок білий : автореф. дис. ...  канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2020. 22 с.

20. Шуляр А. Л. Динаміка господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування в умовах Полісся : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2020. 20 с.

ІНШІ ВИДАННЯ

1. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2019 рік / НААН ; упоряд. В. В. Адамчук, О. Є. Гузєватий, В. В. Кузьмінський. Київ, 2020. 572 с.